Beheer van bedrijfsregels

ArchiMate-element Beheer van bedrijfsregels
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-238c96d4-9c10-7771-6d67-382669f8a145
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Beheer van bedrijfsregels
Statement  : Bedrijfsregels die complex en/of aan veel verandering onderhevig zijn worden expliciet beheerd door bedrijfsregelbeheer services
MotivatieTekst  : Deze service is specifiek bedoeld voor het beheren van bedrijfsregels en zorgt ervoor dat deze regels eenvoudiger aan te passen zijn dan als ze hardgecodeerd zijn. Een dergelijke service vraagt minder technische kennis waardoor ook analisten de bedrijfsregels zelf kunnen onderhouden. Door bedrijfsregels los te beheren kunnen ze ook eenvoudiger worden hergebruikt.
ImplicatieTekst  : Bedrijfsregels worden expliciet geïdentificeerd en gedocumenteerd in de analyse fase. De complexiteit en wijzigbaarheid van elke bedrijfsregel wordt bepaald. Per soort bedrijfsregel (acceptatieregel, procesregel, etc.) wordt het juiste bedrijfsregelbeheersysteem gezocht om deze regels in te beheren. De bedrijfsvoering kan zelf de bedrijfsregels aanpassen, alhoewel er nog steeds een test fase noodzakelijk is.
Architectuurdomein  : Application
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :