Centralisatie van integratie

ArchiMate-element Centralisatie van integratie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-1dcbb0c9-caa9-934f-16ce-451ff9d05f6a
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Centralisatie van integratie
Statement  : Toegang van en naar externe IT systemen verloopt via centrale IT componenten
MotivatieTekst  : Het gebruik van specifieke IT componenten voor de integratie met externe IT systemen is efficiënter en beheersbaarder omdat interfacekosten maar één keer hoeven te worden uitgegeven en wijzigingen in slechts één component hoeven te worden aangebracht. Specifieke IT componenten voor integratie vormen ook een eerste veiligheidslinie tegen beveiligingsaanvallen. B2B integratie is veelal ook meer complex door het gebruik van specifieke integratieprotocollen, formaten en afspraken waarvoor specifieke infrastructuur noodzakelijk is.
ImplicatieTekst  : Applicaties bevatten applicatiecomponenten die specifiek gericht zijn op integratie met externe systemen. Er wordt een B2B Gateway geselecteerd voor integratie met andere organisaties die ondersteuning biedt voor de relevante uitwisselingsstandaarden, formaten en overeenkomsten.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :