Federatieve identiteiten

ArchiMate-element Federatieve identiteiten
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-1989808d-66c7-6105-7aa9-9562e3008626
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Federatieve identiteiten
Statement  : Applicaties zijn federatief toegankelijk voor gebruikers waarmee de organisatie geen vastgelegde relatie heeft
MotivatieTekst  : Door een toename van samenwerking tussen organisaties zullen steeds meer gebruikers van applicaties van de organisatie afkomstig zijn van andere organisaties. Het is onwenselijk al deze gebruikers vast te leggen in de directory van de organisatie omdat dit (onnodige) inspanning kost. Daarnaast kan de organisatie de verantwoordelijkheid voor personen waarmee ze geen vastgelegde relatie heeft niet goed nemen. De mate van vertrouwen in accounts die door anderen zijn uitgegeven verschilt.
ImplicatieTekst  : De organisatie is alleen identity provider voor personen waarmee zij een vastgelegde relatie heeft. De organisatie is service provider voor applicaties die gebruikt worden door gebruikers waarmee zij geen vastgelegde relatie heeft. Er is een trustrelatie tussen de organisatie en de identity provider, eventueel via een intermediair. Indien bepaalde gebruikersgroepen federatief toegankelijk zijn via een intermediair dan wordt aangesloten bij deze intermediair.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :