--

Bedrijfsfuncties

Versie door Dgreefhorst (Overleg | bijdragen) op 20 mrt 2015 om 14:51

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
GovernanceVeranderbepalingKaderstellingPerformancemanagementVerantwoordingVoorlichtingMarketingVerkoopContactbeheerProductverstrekkingProducten- en dienstenontwikkelingProductfabriceringVoorraadbeheerTransport en distributieOvereenkomstbeheerPersoneelsmanagementFinancieel managementFacilitair managementProgramma- en projectmanagementIT ontwikkeling en beheerInkoop- en contractmanagementCommunicatiemanagementJuridische ondersteuningOrderafhandelingKlantgerichte dienstverleningProductiegerichte dienstverleningBedrijfsfunctiemodel.png


  Beschrijving
Communicatiemanagement Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.
Contactbeheer Het ondersteunen van de directe interactie met relaties.
Facilitair management Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.
Financieel management Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen.
Governance Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten.
IT ontwikkeling en beheer Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen.
Inkoop- en contractmanagement Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Interactie Het ondersteunen van interacties met relaties buiten de organisatie, zoals klanten en contactpersonen.
Juridische ondersteuning Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering.
Kaderstelling Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven.
Klantgerichte dienstverlening Het verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen.
Marketing Het creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes.
Ondersteuning De processen die de primaire bedrijfsvoering ondersteunen.
Overeenkomstbeheer Het ondersteunen van het beheren van overeenkomsten met klanten.
Performancemanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen.
Personeelsmanagement Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.
Producten- en dienstenontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd.
Productfabricering Het fabriceren van artikelen op basis van grondstoffen die zijn ingekocht.
Productiegerichte dienstverlening Het verlenen van diensten aan klanten die weinig interactie met deze klanten vragen.
Productverstrekking Het overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder.
Programma- en projectmanagement Het ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd.
Risicomanagement Het ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering.
Sturing Het richting geven aan organisaties op strategisch en tactisch niveau.
Transport en distributie Het transporteren en distribueren van materialen en artikelen van leveranciers en naar klanten, en het eventueel retourneren van artikelen van klanten.
Veranderbepaling Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
Verantwoording Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken.
Verkoop Het komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst.
Voorlichting Het bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten.
Voorraadbeheer Het beheren van de voorraad van de producten en deelproducten, en het tijdig aanvullen ervan.

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links