Dunne servicebus

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.
 
 
Principe.png
Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.

Eigenschappen

StatementDe servicebus bevat geen proceslogica of applicatielogica
MotivatieTekstDoor de servicebus toestandsloos te houden hoeft hij geen gegevens en resources vast te houden over meerdere verzoeken. Applicatielogica maakt deel uit van een applicatie en de verantwoordelijkheid van het beheer dient ervan moet duidelijk zijn belegd. Daarnaast leidt applicatielogica in de servicebus tot ongewenste complexiteit, die eventuele aanpassingen en vervangingen in de toekomst lastiger maken.
ImplicatieTekstToestandsvolle proceslogica waarbij de toestand moet worden gepersisteerd wordt niet

gedefinieerd in de servicebus, maar in een applicatie of Business Process Management systeem. De servicebus gebruikt bij het behandelen van een bericht geen gegevens uit voorgaande berichten en bevat daarom geen functionaliteit voor duplicaatdetectie,

berichtsortering, berichtcorrelatie en herverzending. De servicebus neemt zelf niet het initiatief om berichten te verzenden, bijvoorbeeld op een bepaald moment in tijd. Applicaties verzamelen alle gegevens noodzakelijk voor een service en leveren deze als één bericht aan bij de servicebus. In de servicebus worden geen bedrijfsregels geïmplementeerd en er worden ook geen validaties uitgevoerd die ook geïmplementeerd zijn in de applicatie zelf. Applicaties zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren of berichten syntactisch en semantisch voldoen.
ArchitectuurdomeinApplication, Technology
ThemaApplicatie-integratie
KwaliteitseigenschapEfficiency, Maintainability, Portability

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten
Dunne servicebusIs gerelateerd aan

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links