--

Bedrijfsfunctie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonBedrijfsfunctie.png
DefinitieEen bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).
Primaire categorieBedrijfsfuncties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving, Externe informatie


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
BedrijfsfunctieBeheertBedrijfsobject
BedrijfsfunctieBenadertBedrijfsobject
BedrijfsfunctieGroepeertBedrijfsfunctie
BedrijfsfunctieSpecialiseertBedrijfsfunctie


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ApparaatRealiseertBedrijfsfunctie
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
Applicatie-interactieWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
ApplicatiecomponentRealiseertBedrijfsfunctie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ApplicatiefunctieWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ApplicatiesamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsfunctie
ApplicatiesamenwerkingLeidt totBedrijfsfunctie
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsfunctie
ApplicatiesamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
ArtefactIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ArtefactRealiseertBedrijfsfunctie
ArtefactWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsactorIs toegewezen aanBedrijfsfunctie
BedrijfsactorLeidt totBedrijfsfunctie
BedrijfsactorVerstuurt aanBedrijfsfunctie
BedrijfsactorWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsgebeurtenisLeidt totBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieBestaat uitBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieGroepeertBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieLeidt totBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieSpecialiseertBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieVerstuurt aanBedrijfsfunctie
BedrijfsinteractieWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfsprocesIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsrolIs toegewezen aanBedrijfsfunctie
BedrijfsrolLeidt totBedrijfsfunctie
BedrijfsrolVerstuurt aanBedrijfsfunctie
BedrijfsrolWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfssamenwerkingIs toegewezen aanBedrijfsfunctie
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanBedrijfsfunctie
BedrijfssamenwerkingWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BedrijfsserviceWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BeperkingIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
BetekenisIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
DoelIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
DrijfveerIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
EisIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
Fysiek applicatiecomponentRealiseertBedrijfsfunctie
GegevensobjectIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
InfrastructuurfunctieRealiseertBedrijfsfunctie
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsfunctie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
KnooppuntLeidt totBedrijfsfunctie
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsfunctie
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsfunctie
Logisch applicatiecomponentRealiseertBedrijfsfunctie
NetwerkIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
NodeIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
NodeRealiseertBedrijfsfunctie
NodeWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
PlateauGroepeertBedrijfsfunctie
PlateauIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
PrincipeIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ProductIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
ProductWordt gebruikt doorBedrijfsfunctie
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
SysteemsoftwareRealiseertBedrijfsfunctie
VerschilIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
WaardeIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
WerkpakketIs gerelateerd aanBedrijfsfunctie
WerkpakketRealiseertBedrijfsfunctie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Bedrijfsfunctie te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:
Uit ArchiMate:"Just like a business process, a business function also describes internal behavior performed by a business role. However, while a business process group’s behavior is based on a sequence or 'flow' of activities that is needed to realize a product or service, a business function typically groups behavior based on required business resources, skills, competences, knowledge, etc.

There is a potential many-to-many relation between business processes and business functions. Complex processes in general involve activities that offer various functions. In this sense a business process forms a string of business functions. In general, a business function delivers added value from a business point of view. Organizational units or applications may coincide with business functions due to their specific grouping of business activities.

A business function may be triggered by, or trigger, any other business behavior element (business event, business process, business function, or business interaction). A business function may access business objects. A business function may realize one or more business services and may use (internal) business services or application services. A business role or an application component may be assigned to a business function. The name of a business function should preferably be a verb ending with '-ing'; e.g., 'claims processing', or a noun ending in '-ion' or '-ment'; e.g., 'administration'."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links