--

Apparaat

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonApparaat.png
DefinitieEen apparaat is fysiek middel waarop artefacten kunnen worden opgeslagen of geïnstalleerd om uitgevoerd te worden.
Primaire categorieApparaten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenDefinitie, Beschrijving, Externe informatie, Leverancier, Eigenaar, Beheerder, Status, Belang, Domein, Kwaliteitsaspecten, Kwaliteit, Bijzonderheden, Huidige toestand, Gewenste toestand, Openstaande kwesties, Historie, ID, Versie, Bron


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApparaatBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Artefact
ApparaatBestaat uitNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface
ApparaatGroepeertNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface
ApparaatIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
ApparaatIs toegewezen aanSysteemsoftware, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact
ApparaatLeidt totNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
ApparaatRealiseertBedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Infrastructuurservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
ApparaatSpecialiseertNode, Apparaat, Systeemsoftware
ApparaatVerstuurt aanNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
ApparaatWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanApparaat
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanApparaat
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanApparaat
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanApparaat
ArtefactIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsactorIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsrolIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanApparaat
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanApparaat
BelanghebbendeIs gerelateerd aanApparaat
BeperkingIs gerelateerd aanApparaat
BetekenisIs gerelateerd aanApparaat
CommunicatiepadIs gerelateerd aanApparaat
DoelIs gerelateerd aanApparaat
DrijfveerIs gerelateerd aanApparaat
EisIs gerelateerd aanApparaat
GegevensobjectIs gerelateerd aanApparaat
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanApparaat
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorApparaat
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanApparaat
InfrastructuurinterfaceLeidt totApparaat
InfrastructuurinterfaceVerstuurt aanApparaat
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorApparaat
KnooppuntLeidt totApparaat
KnooppuntVerstuurt aanApparaat
LocatieIs gerelateerd aanApparaat
LocatieIs toegewezen aanApparaat
NetwerkIs gerelateerd aanApparaat
NodeBestaat uitApparaat
NodeGroepeertApparaat
NodeIs gerelateerd aanApparaat
NodeLeidt totApparaat
NodeSpecialiseertApparaat
NodeVerstuurt aanApparaat
NodeWordt gebruikt doorApparaat
PlateauGroepeertApparaat
PlateauIs gerelateerd aanApparaat
PrincipeIs gerelateerd aanApparaat
ProductIs gerelateerd aanApparaat
ProductWordt gebruikt doorApparaat
RepresentatieIs gerelateerd aanApparaat
VerschilIs gerelateerd aanApparaat
WaardeIs gerelateerd aanApparaat
WerkpakketIs gerelateerd aanApparaat
WerkpakketRealiseertApparaat


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Apparaat te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:Uit ArchiMate:"A device is a specialization of a node that represents a physical resource with processing capability. It is typically used to model hardware systems such as mainframes, PCs, or routers. Usually, they are part of a node together with system software. Devices may be composite; i.e., consist of sub-devices.

Devices can be interconnected by networks. Artifacts can be assigned to (i.e., deployed on) devices. System software can be assigned to a device. A node can contain one or more devices.

The name of a device should preferably be a noun referring to the type of hardware; e.g., 'IBM System z mainframe'.

A device can consist of sub-devices.

Different icons may be used to distinguish between different types of devices; e.g. mainframes and PCs."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links