Bevinding

ArchiMate-element Bevinding
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-fb298a57-a35d-8783-8d2b-190574bc5020
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Bevinding
Documentatie  : Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur Bevinding Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. Performance management Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuur- beheersysteem De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. Architectuur Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (DataObject) Beleidsuitgangs- punt Een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (DataObject) Corrigerende maatregel Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren. (DataObject) Key performance indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. Resultaat Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht. (DataObject) Doelstelling W W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 26-03-2021 16:05:38 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2021 ArchiXL. ArchiMedes 26-03-2021 16:05:38 CET