Publiceren wijzigingen

Versie door 127.0.0.1 (overleg) op 12 nov 2021 om 11:50 (SmartConnect import, batch-id = Generieke Architectuurprincipes.xml-20211112104839)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
ArchiMate-element Publiceren wijzigingen
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-a74a09e2-a00b-da1b-2514-a40e2ea77ed9
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Publiceren wijzigingen
Statement  : Gewijzigde gegevens worden gecommuniceerd middels publish/subscribe
MotivatieTekst  : Het servicegeoriënteerde paradigma is niet voor alle integratie tussen applicaties logisch, los van de herbruikbaarheid van deze integratie. Deze stijl is er namelijk op gebaseerd dat een applicatie een dienst aanbiedt die andere systemen gebruiken door deze service aan te roepen. Het verspreiden van gewijzigde gegevens (typisch mastergegevens) is anders van aard; de herbruikbaarheid en het initiatief van de communicatie ligt daar juist bij het systeem dat de gegevens beheert. Het is dus niet zozeer de service die centraal staat, maar de gegevens die worden gepubliceerd. Dit heet ook wel het event-gebaseerde paradigma omdat het optreden van de wijziging feitelijk een gebeurtenis is die dient te worden gepubliceerd naar alle applicaties die een redundante kopie van deze gegevens hebben. Daarbij staat de definitie van het event centraal. In tegenstelling tot een servicedefinitie zou je daarbij kunnen spreken over een (herbruikbare) eventdefinitie. Door gebruik te maken van een publish/subscribe communicatiestijl is het ook relatief eenvoudig nieuwe afgeleide administraties toe te voegen zonder dat de bronadministratie dit hoeft te weten.
ImplicatieTekst  : Er wordt onderscheid gemaakt tussen koppelingen die het servicegeoriënteerde paradigma volgen en koppelingen die het event-gebaseerde paradigma volgen. Voor elk gegeven waarvan ook redundantie kopieën bestaan wordt een bijbehorende eventdefinitie opgesteld die via een topic gepubliceerd wordt. Nieuwe applicaties die een kopie beheren van gegevens abonneren zich op wijzigingen.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :