Bedrijfsfuncties met logische informatiesystemen

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 7 nov 2019 om 17:17 (Eoord heeft de pagina Bedrijfsfuncties met referentiecomponenten hernoemd naar Bedrijfsfuncties met logische informatiesystemen zonder een doorverwijzing achter te laten)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Een systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen. (ApplicationComponent) Performance management-systeem Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald. (BusinessFunction) Visie/missie bepaling Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-vorming Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op interactie met de omgeving van de organisatie (BusinessFunction) Klant/partner interactie Het bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Voorlichting Een systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen. (ApplicationComponent) Kennisbank Het creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes. (BusinessFunction) Marketing Een systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Het komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst. (BusinessFunction) Verkoop Een systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat het verkoopproces ondersteunt door het samenstellen van offertes en het ontvangen van klantorders. (ApplicationComponent) Verkoopsysteem Een financieel adviessysteem biedt ondersteuning voor het geven van financieel advies aan klanten. (ApplicationComponent) Financieel adviessysteem Het ondersteunen van de directe interactie met relaties. (BusinessFunction) Contactbeheer Een systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt. (ApplicationComponent) CRM systeem Een systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken. (ApplicationComponent) Service-management- systeem Een systeem dat gericht is op het afhandelen van directe klantcontacten en dat met name door een klantcontactcentrum wordt gebruikt. (ApplicationComponent) Klantcontact-systeem Een systeem ter ondersteuning van het klachtafhandelingsproces. (ApplicationComponent) Klachtenbeheer-systeem Een systeem dat ondersteunt in het routeren van telefoongesprekken. (ApplicationComponent) Call management- systeem Een systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld. (ApplicationComponent) Afspraken systeem Het overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (BusinessFunction) Product verstrekking Het verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen. (BusinessFunction) Klantgerichte dienstverlening Een systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken. (ApplicationComponent) Service-management- systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Programma- en project management Een systeem dat het plannen van projecten ondersteunt. (ApplicationComponent) Projectplanning- systeem BusinessFunction Organisatie ontwikkeling Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd. (BusinessFunction) Producten- en diensten ontwikkeling Een systeem dat informatie over producten beheert. (ApplicationComponent) Product-informatie- management-systeem Verzameling bedrijfsfuncties gericht op bewaking van de verrichtingen van de organisatie (BusinessFunction) Bewaking Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven. (BusinessFunction) Kaderstelling Een systeem die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur. (ApplicationComponent) Architectuur-modelleer- systeem Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuur- beheersysteem Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance management Een systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen. (ApplicationComponent) Performance management-systeem Een systeem dat ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van producten, processen, diensten en organisatie. (ApplicationComponent) Kwaliteits-management- systeem Een systeem dat gericht is op het modelleren van bedrijfsprocessen. (ApplicationComponent) Proces-modelleer- systeem Het ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Risico management Een systeem dat ondersteunt bij het in kaart brengen en beheersen van risico's. (ApplicationComponent) Risico-management- systeem Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-bewaking Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de voortbrenging van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Operatie Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Een systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Personeels-systeem Systeem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt. (ApplicationComponent) Tijdregistratie-systeem Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Financieel systeem Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management Een systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen. (ApplicationComponent) Aanwezigheid en toegangs-controle- systeem Een systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt. (ApplicationComponent) Facilitair systeem Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie management Een systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk. (ApplicationComponent) Desktop-publishing- systeem Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Een systeem dat juridische kennis ontsluit. (ApplicationComponent) Juridisch kennissysteem Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen. (BusinessFunction) IT ontwikkeling en beheer Een tool dat het beheersen van de (IT) dienstverlening ondersteunt. (ApplicationComponent) IT-service- management-systeem Beheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen. (ApplicationComponent) Warehouse- management-systeem Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Een systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt. (ApplicationComponent) Inkoopsysteem Deze svg is op 04-03-2022 17:05:57 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 17:05:57 CET
   
   

   
   

   
   

Open deze afbeelding apart

Communicatie management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Desktop-publishing-systeemEen systeem dat bedoeld is voor het bewerken en opmaken van drukwerk.

Contactbeheer

Logische informatiesystemenBeschrijving
Afspraken systeemEen systeem waarin afspraken tussen mensen of organisaties kan worden geregeld.
CRM systeemEen systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.
Call management-systeemEen systeem dat ondersteunt in het routeren van telefoongesprekken.
Klachtenbeheer-systeemEen systeem ter ondersteuning van het klachtafhandelingsproces.
Klantcontact-systeemEen systeem dat gericht is op het afhandelen van directe klantcontacten en dat met name door een klantcontactcentrum wordt gebruikt.
Service-management-systeemEen systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken.

Facilitair management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Aanwezigheid en toegangs-controle-systeemEen systeem dat in staat is personen te herkennen, te bepalen of deze persoon toegang heeft tot de locatie en toegang te verlenen.
Facilitair systeemEen systeem dat het beheren van gebouwen en de daaraan verbonden faciliteiten en goederenstromen ondersteunt.

Financieel management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.

IT ontwikkeling en beheer

Logische informatiesystemenBeschrijving
IT-service-management-systeemEen tool dat het beheersen van de (IT) dienstverlening ondersteunt.
Warehouse-management-systeemBeheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen.

Inkoop- en contract management

Logische informatiesystemenBeschrijving
InkoopsysteemEen systeem dat het inkopen van producten alsook het beheren van leveranciers en contracten ondersteunt.

Juridische ondersteuning

Logische informatiesystemenBeschrijving
Juridisch kennissysteemEen systeem dat juridische kennis ontsluit.

Kaderstelling

Logische informatiesystemenBeschrijving
Architectuur-beheersysteemEen systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt.
Architectuur-modelleer-systeemEen systeem die helpt bij het modelleren van de enterprise-architectuur.

Klantgerichte dienstverlening

Logische informatiesystemenBeschrijving
Service-management-systeemEen systeem dat de dienstverlening aan de klant ondersteunt door verzoeken tot dienstverlening te registreren en de uitvoering te bewaken.

Marketing

Logische informatiesystemenBeschrijving
CRM systeemEen systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.

Overeenkomst beheer

Logische informatiesystemenBeschrijving
CRM systeemEen systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.
OvereenkomstbeheersysteemEen systeem dat overeenkomsten met klanten beheert.

Performance management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Kwaliteits-management-systeemEen systeem dat ondersteunt bij het optimaliseren van de kwaliteit van producten, processen, diensten en organisatie.
Performance management-systeemEen systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen.
Proces-modelleer-systeemEen systeem dat gericht is op het modelleren van bedrijfsprocessen.

Personeels management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Personeels-systeemEen systeem dat het administreren en managen van medewerkers ondersteunt.
Tijdregistratie-systeemSysteem dat het registreren van de besteding van de tijd van medewerkers ondersteunt.

Producten- en diensten ontwikkeling

Logische informatiesystemenBeschrijving
Product-informatie-management-systeemEen systeem dat informatie over producten beheert.

Productiegerichte dienstverlening

Logische informatiesystemenBeschrijving
OrderafhandelingssysteemEen systeem dat klantorders afhandelt door het coördineren van de levering.

Programma- en project management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Projectplanning-systeemEen systeem dat het plannen van projecten ondersteunt.

Risico management

Logische informatiesystemenBeschrijving
Risico-management-systeemEen systeem dat ondersteunt bij het in kaart brengen en beheersen van risico's.

Strategie bepaling

Logische informatiesystemenBeschrijving
Financieel systeemEen systeem dat de financiële administratie en de verwerking van financiële stromen ondersteunt.

Verantwoording

Logische informatiesystemenBeschrijving
Performance management-systeemEen systeem dat helpt om te bepalen of een organisatie voldoet aan haar doelstellingen.

Verkoop

Logische informatiesystemenBeschrijving
CRM systeemEen systeem dat het werven en beheren van allerlei soorten relaties ondersteunt.
Financieel adviessysteemEen financieel adviessysteem biedt ondersteuning voor het geven van financieel advies aan klanten.
VerkoopsysteemEen systeem dat het verkoopproces ondersteunt door het samenstellen van offertes en het ontvangen van klantorders.

Voorlichting

Logische informatiesystemenBeschrijving
KennisbankEen systeem dat ondersteunt bij het vinden van de juiste informatie, ondermeer door antwoorden te geven op veelgestelde vragen.

Voorraadbeheer

Logische informatiesystemenBeschrijving
Warehouse-management-systeemBeheert onder andere de locatie-indeling in een stellingmagazijn, handelt de orderstroom in de juiste planningvolgorde af en beheert de goederenstromen.