Bedrijfsfuncties / Gegevensobjecten

< Bedrijfsfuncties
Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 5 nov 2019 om 10:20 (1 versie geïmporteerd)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling Een voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode. (DataObject) Begroting De conclusie van een overweging. (DataObject) Besluit Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording Het vaststellen van de visie en de missie van de organisatie op basis waarvan de strategie kan worden bepaald. (BusinessFunction) Visie/missie bepaling Het vormen van een samenwerkingsverband met andere organisaties en het maken van de daarbij behorende afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-vorming Een rechtsgeldige afspraak tussen twee personen. (DataObject) Overeenkomst Verzameling van bedrijfsfuncties gericht op interactie met de omgeving van de organisatie (BusinessFunction) Klant/partner interactie Het bieden van allerlei (publieke) informatie aan klanten over bijvoorbeeld de organisatie en haar producten en diensten. (BusinessFunction) Voorlichting Het creëren van prospects door het uitvoeren van gerichte campagnes. (BusinessFunction) Marketing Een doelgericht optreden van een bedrijf waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst. (DataObject) Campagne Een klasse van klanten met een aantal soortgelijke eigenschappen. (DataObject) Marktsegment Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die naar verwachting één of meer producten of diensten wil afnemen en die nog geen klant is. (DataObject) Prospect Het komen tot een overeenkomst met prospects en het afhandelen van klantorders in het kader van een overeenkomst. (BusinessFunction) Verkoop Een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die één of meer producten of diensten heeft afgenomen. (DataObject) Klant Een opdracht van een klant aan een leverancier tot het leveren van producten of diensten en die impliciet of expliciet leidt tot een overeenkomst. (DataObject) Klantorder Een formele aanbieding van werkzaamheden. (DataObject) Offerte Het ondersteunen van de directe interactie met relaties. (BusinessFunction) Contactbeheer Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (DataObject) Melding Het overdragen van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (BusinessFunction) Product verstrekking Een overdracht van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder. (DataObject) Levering Het verlenen van diensten aan klanten die veel interactie met deze klanten vragen. (BusinessFunction) Klantgerichte dienstverlening Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (DataObject) Werkorder Verzameling bedrijfsfuncties gericht op ontwikkeling van de organisatie en de ontwikkeling van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Ontwikkeling Het ervoor zorgdragen dat programma's en projecten beheerst worden uitgevoerd. (BusinessFunction) Programma- en project management Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (DataObject) Programma Een, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren. (DataObject) Project Het bepalen welke producten en diensten worden geleverd. (BusinessFunction) Producten- en diensten ontwikkeling Een tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de organisatie geleverd kunnen worden. (DataObject) Product of dienst BusinessFunction Organisatie ontwikkeling Een clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling. (DataObject) Organisatie-eenheid Een set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat. (DataObject) Proces Verzameling bedrijfsfuncties gericht op bewaking van de verrichtingen van de organisatie (BusinessFunction) Bewaking Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven. (BusinessFunction) Kaderstelling De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (DataObject) Architectuur Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (DataObject) Beleidsuitgangspunt Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen. (BusinessFunction) Performance management Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur (DataObject) Bevinding Een voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren. (DataObject) Corrigerende maatregel Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren. (DataObject) Key performance indicator Het resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren. (DataObject) Resultaat Het ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Risico management De kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis. (DataObject) Risico Voorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren. (DataObject) Beheersmaatregel Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliance management Een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. (DataObject) Wet Het bewaken of een samenwerkingsverband verloopt conform verwachtingen en afspraken. (BusinessFunction) Samenwerkings-bewaking Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de voortbrenging van de producten en diensten van de organisatie (BusinessFunction) Operatie Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de ondersteuning van de verrichtingen van de organisatie. Opmerking: de term "bedrijfsvoering" wordt binnen de overheid gebruikt als aanduiding van: - alleen de ondersteunende taken - het gehele takenpakket met zowel primaire als ondersteunende taken. Om misverstanden te voorkomen is voor de domeinbenaming "ondersteuning" (en niet "bedrijfsvoering") gekozen zodat duidelijk is dat het hierbij uitsluitend over ondersteunende bedrijfsfuncties gaat. (BusinessFunction) Ondersteuning Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeels management Een evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats. (DataObject) Beoordeling Een rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting. (DataObject) Dienstbetrekking Een functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen. (DataObject) Formatieplaats Een natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie. (DataObject) Medewerker Een financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker. (DataObject) Salarisverplichting Het zorgdragen voor alle inkomende en uitgaande financiële stromen. (BusinessFunction) Financieel management Een bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren. (DataObject) Activum Inkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat. (DataObject) Inkomende betaling De vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden. (DataObject) Journaalpost Een afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend. (DataObject) Kostenplaats Een uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat. (DataObject) Uitgaande betaling Een geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald. (DataObject) Vordering Het zorgdragen voor de faciliteiten (huisvesting, schoonmaak, catering, etc) van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair management een onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Gebouw Een roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden. (DataObject) Voorwerp Het ervoor zorgdragen dat de organisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) Communicatie management Een specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep. (DataObject) Communicatie-uiting Het adviseren over juridische aspecten in de bedrijfsvoering. (BusinessFunction) Juridische ondersteuning Het ervoor zorgen dat informatie en technologie beschikbaar is voor de ondersteuning van de processen. (BusinessFunction) IT ontwikkeling en beheer Een eenheid van software en/of hardware. (DataObject) IT systeem Het ervoor zorgen dat informatiebehoeften bekend zijn en zijn vertaald naar gewenste functionaliteiten van de informatievoorziening. (BusinessFunction) Informatie management Het verwerven van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop- en contract management Een inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier. (DataObject) Aanbesteding Een bindende afspraak tussen de organisatie en een leverancier rondom het leveren van tastbare goederen of diensten. (DataObject) Inkoopcontract Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) Inkooporder Een contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald. (DataObject) Inkoopverplichting Een niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie. (DataObject) Leverancier Afspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen. (DataObject) SLA Deze svg is op 04-03-2022 17:05:44 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 04-03-2022 17:05:44 CET
   
   

Open deze afbeelding apart

Sturing

(Er zijn geen bedrijfsobjecten in deze groep.)

Programma- en project management

GegevensobjectBeschrijving
ProjectEen, in de tijd begrensde set van werkactiviteiten om iets te creëren.
ProgrammaEen verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen.


Marketing

GegevensobjectBeschrijving
MarktsegmentEen klasse van klanten met een aantal soortgelijke eigenschappen.
CampagneEen doelgericht optreden van een bedrijf waarin deze zichzelf of één of meer van haar producten aanprijst.
ProspectEen natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die naar verwachting één of meer producten of diensten wil afnemen en die nog geen klant is.


Personeels management

GegevensobjectBeschrijving
BeoordelingEen evaluatie van een medewerker conform het functieprofiel behorend bij formatieplaats.
DienstbetrekkingEen rechtsbetrekking tussen een medewerker en een niet-natuurlijk persoon voor het verrichten van arbeid in ruil voor een salarisverplichting.
MedewerkerEen natuurlijk persoon met een tijdelijk of vaste dienstbetrekking of met een inhuurcontract met de organisatie.
FormatieplaatsEen functie binnen een organisatie-eenheid inclusief een beschrijving, te besteden arbeidstijd en functioneringsrichtlijnen.
SalarisverplichtingEen financiële afspraak conform dienstbetrekking voor uitbetaling van loon aan medewerker.


Financieel management

GegevensobjectBeschrijving
Inkomende betalingInkomende geldelijke transactie (van debiteur) waar een levering van een product/dienst van de organisatie tegenover staat.
JournaalpostDe vastlegging van een financiële gebeurtenis in gestandaardiseerde vorm waarbij wordt aangegeven welke grootboekrekeningen voor welk bedrag debet en welke grootboekrekeningen voor welk bedrag credit geboekt moeten worden.
KostenplaatsEen afgebakende eenheid waaraan kosten kunnen worden toegerekend.
VorderingEen geldbedrag dat door een natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon aan de organisatie moet worden betaald.
ActivumEen bezitting waarvoor het belangrijk is de waarde te administreren.
Uitgaande betalingEen uitgaande geldelijke transactie (aan crediteur) waar een levering van een product/dienst aan de organisatie tegenover staat.


Strategie bepaling

GegevensobjectBeschrijving
BegrotingEen voorspelling van de inkomsten en uitgaven voor een toekomstige periode.
BesluitDe conclusie van een overweging.


Risico management

GegevensobjectBeschrijving
RisicoDe kans dat een gebeurtenis plaatsvindt, "vermenigvuldigd" met het "gevolg" van die gebeurtenis.
BeheersmaatregelVoorgenomen actie om de impact van een risico preventief dan wel ten tijde van optreden van risico te minimaliseren.


Contactbeheer

GegevensobjectBeschrijving
MeldingEen klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.


Verkoop

GegevensobjectBeschrijving
KlantEen natuurlijk persoon of niet-natuurlijk persoon die één of meer producten of diensten heeft afgenomen.
KlantorderEen opdracht van een klant aan een leverancier tot het leveren van producten of diensten en die impliciet of expliciet leidt tot een overeenkomst.
OfferteEen formele aanbieding van werkzaamheden.


Inkoop- en contract management

GegevensobjectBeschrijving
SLAAfspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen.
LeverancierEen niet-natuurlijk persoon die een product/dienst levert aan de organisatie.
InkoopcontractEen bindende afspraak tussen de organisatie en een leverancier rondom het leveren van tastbare goederen of diensten.
InkooporderAfspraak over de key performance indicatoren en kwaliteitseisen van door een leverancier te leveren diensten en/of goederen.
AanbestedingEen inkooptraject om te komen tot een juridisch en commercieel contract met een leverancier.
InkoopverplichtingEen contractuele afspraak waar een geldbedrag tegenover staat die door de organisatie aan een debiteur moet worden betaald.


Facilitair management

GegevensobjectBeschrijving
Gebouween onroerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.
VoorwerpEen roerend goed dat binnen de organisatie wordt gebruikt voor het uitvoeren van werkzaamheden.


Producten- en diensten ontwikkeling

GegevensobjectBeschrijving
Product of dienstEen tastbaar goed of verzameling activiteiten die door de organisatie geleverd kunnen worden.


Kaderstelling

GegevensobjectBeschrijving
ArchitectuurDe fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie.
BeleidsuitgangspuntEen gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen.


Product verstrekking

GegevensobjectBeschrijving
LeveringEen overdracht van een aantal artikelen aan een klant op basis van een klantorder.


Communicatie management

GegevensobjectBeschrijving
Communicatie-uitingEen specifieke boodschap die wordt overgebracht aan een specifieke doelgroep.


Performance management

GegevensobjectBeschrijving
ResultaatHet resultaat van een uitgevoerde activiteit dat vastgelegd dient te worden om te bepalen of voldaan wordt aan bepaalde key performance indicatoren.
BevindingEen geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur
Corrigerende maatregelEen voorgenomen actie om de impact van een bevinding te minimaliseren.
Key performance indicatorEen vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren.


Klantgerichte dienstverlening

GegevensobjectBeschrijving
WerkorderEen opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.


Compliance management

GegevensobjectBeschrijving
WetEen (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd.


Organisatie ontwikkeling

GegevensobjectBeschrijving
Organisatie-eenheidEen clustering van medewerkers binnen de lijnorganisatie met een duidelijk gedefinieerde specifieke taakstelling.
ProcesEen set van samenhangende activiteiten om input om te zetten in output, gestart door een duidelijke trigger en eindigend met een duidelijk resultaat.


"Id-8521eaf4-3c06-7a3d-7549-77cb98ddd56f[[:Special:Ask/-5B-5BCategorie:BusinessFunctions-5D-5D-20-5B-5B-2DRefers-20to-20element.Occurs-20in-20view" contains a listed "[" character as part of the property label and has therefore been classified as invalid.

{{#ask:Using "-Refers to element.Occurs in view" as property chain is not permitted during the annotation process.Using "-Has target element.Has source element" as property chain is not permitted during the annotation process.

|mainlabel=Gegevensobject |?Documentation=Beschrijving |offset=0 |limit=999 |sort=SortY,SortX

|default=(Er zijn geen bedrijfsobjecten in deze groep.)}}

asc/sort=SortY

(Er zijn geen bedrijfsobjecten in deze groep.)

... meer resultaten]]

(Er zijn geen bedrijfsobjecten in deze groep.)<ul><li>Het deel "|... meer resultaten" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li> <!--br--><li>Het deel "]]" van de zoekopdracht is niet begrepen.De resultaten kunnen afwijken van de verwachting.</li></ul>