Architectuurprocessen

Voor een aantal architectuurcompetenties is het voortbrengingsproces nader uitgewerkt. Klik op een van de onderstaande links voor een gedetailleerde beschrijving en procesflow:


Architectuurbesturing


Architectuurontwikkeling


Architectuurimplementatie


Architectuurbeheer


Architectuurbesluitvorming


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of door naar Architectuurdoelen en KPI's.