--

Architectuurprincipes Data

Versie door Dgreefhorst (Overleg | bijdragen) op 7 jan 2015 om 13:02

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Naam Stelling
Archiefwaardige documenten Archiefwaardige (versies van) documenten worden opgeslagen in het record management systeem
Automatisering gegevensuitwisseling Gegevensuitwisselingen die frequent of in grote aantallen plaats vinden worden geautomatiseerd
Berichtmanipulatie Berichten worden niet handmatig aangemaakt, gewijzigd of verwijderd buiten de bronapplicatie
Betekenisvolle gegevens De gegevens die worden beheerd door een applicatie zijn functioneel betekenisvol
Betrouwbaarheid wijzigingen Mutaties worden betrouwbaar gecommuniceerd
Beveiliging bij bron Gegevens worden bij de bron beveiligd
Beveiliging dicht bij bron Gegevens worden dicht bij de bron beveiligd
Bron bepaalt toegang De autorisaties van de bronapplicatie zijn leidend
Canonical gegevensmodel Gegevens die worden uitgewisseld conformeren aan het canonical gegevensmodel
Canonical gegevensmodel applicatie-onafhankelijk Het canonical datamodel is applicatie-onafhankelijk
Concernbrede informatie Concernbrede informatie is beschikbaar als service
Consistente communicatiestijlen Communicatiestijlen worden consistent toegepast
Controle bij bron De kwaliteit van gegevens wordt zo dicht mogelijk bij de bron gecontroleerd
Dagelijkse back-up Van alle gegevens wordt minimaal dagelijks een back-up gemaakt
Digitalisering Diensten en processen zijn gedigitaliseerd
Documenten in documentmanagement Documenten worden opgeslagen middels document management services
ETL voor bulk Gegevens die in bulk worden uitgewisseld maken gebruik van ETL
Eigenaarschap accounts Accounts hebben een eigenaar
Eigenaarschap autorisatieobjecten Autorisatieobjecten hebben een eigenaar
Eigenaarschap gegevens Gegevens hebben een eigenaar
Evolutie van koppelvlakken Er wordt nadrukkelijk rekening gehouden met evolutie van koppelvlakken
Federatieve identiteiten Applicaties zijn federatief toegankelijk voor gebruikers waarmee de organisatie geen vastgelegde relatie heeft
Geoptimaliseerd transport Het transport van berichten is geoptimaliseerd
Hergebruik gegevens Gegevens worden hergebruikt
Inzet integratie-infrastructuur Integratie-infrastructuur wordt alleen gebruikt als het noodzakelijk is
Kanaalonafhankelijke gegevens Gegevens zijn consistent over alle kanalen
Kennis is expliciet Belangrijke kennis is vastgelegd en laagdrempelig beschikbaar
Open data Openbare gegevens zijn als open data beschikbaar
Publiceren wijzigingen Gewijzigde gegevens worden gecommuniceerd middels publish/subscribe
Rapportage via datamart Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats via een datamart
Real-time gegevensuitwisseling Gegevens worden in real-time uitgewisseld
Risico-analyse is leidend Beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op het risicoprofiel
Rubricering van informatie Gegevens worden voorzien van een rubricering
Scheiding kanaalspecifiek en kanaalgeneriek Kanaal-specifiek is gescheiden van kanaal-onafhankelijk
Scheiding rapportage en analyse Rapportage en analyse is gescheiden van de operationele omgeving
Services voor hergebruik Herbruikbare functionaliteit wordt als service gedeeld
Standaard definitie en formaat Gegevens hanteren een standaard definitie en zijn beschikbaar in een gestandaardiseerd formaat
Traceerbaarheid naar bron Gegevens in het datawarehouse zijn herleidbaar naar de originele gegevensbronnen
Traceerbare berichten Berichten zijn traceerbaar naar de originele vraag
Wachtwoorden onleesbaar Wachtwoorden kunnen door niemand gelezen worden

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links