Architectuurdoelen en KPI's

Versie door Eoord (overleg | bijdragen) op 7 nov 2019 om 07:38 (Tekst vervangen - "{{DisplayArchiMateDiagram|page={{#var:viewid}}|nopanel=true}}" door "{{ToonDiagramEnLink|{{#var:viewid}}}}")
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Architectuur is geen doel op zich, maar een hulpmiddel voor het in samenhang besturen van veranderingen in de organisatie. Om de effectiviteit van architectuur te kunnen bepalen en bijsturen, is het noodzakelijk om voor architectuur doelen te stellen en daaraan performanceindicatoren (KPI’s) te koppelen.


KPI’s maken meetbaar:

 • Wat de actuele stand van zaken is
 • In hoeverre de eerder gestelde doelen zijn gehaald
 • In hoeverre de situatie veranderd is ten opzichte van een vorige periode


Om KPI’s te gebruiken, moet aan vier voorwaarden zijn voldaan

 • Er moeten doelen gesteld zijn met daaraan gekoppelde indicatoren (KPI’s)
 • Er moeten peilmomenten gedefinieerd zijn (periodiek en/of ‘event-driven’)
 • Er moeten normen (verwachte/gewenste waarden) voor de KPI’s gesteld zijn
 • Er moet een verantwoordelijke zijn voor het proces van “plan-do-check-act”

Resultaatgebieden

Onderstaande figuur toont de resultaatgebieden waarop doelen en KPI's voor architectuur gesteld kunnen worden:

Betreft resultaten gerelateerd aan continue verbetering en innovatie van de architectuurprocessen, -producten en -rollen. (Driver) Groei en ontwikkeling ArchiMateNote Betreft resultaten gerelateerd aan continue verbetering en innovatie van de architectuurprocessen, -producten en -rollen. Betreft resultaten gerelateerd aan de architectuur zelf. Denk aan standaardisering, hergebruik en vermindering van complexiteit (Driver) Intern ArchiMateNote Betreft resultaten gerelateerd aan de architectuur zelf. Denk aan standaardisering, hergebruik en vermindering van complexiteit. Betreft resultaten die van belang zijn voor de afnemer. Bij architectuur is de primaire klant de Business. Denk aan flexibiliteit en time-to-market. (Driver) Klant ArchiMateNote Betreft resultaten die van belang zijn voor deafnemer. Bij architectuur is de primaire klant de Business. Denk aan flexibiliteit en time-to-market. Betreft resultaten gerelateerd aan de uitvoering van de architectuurprocessen. Denk aan het volgen van de IV-keten en het detecteren van afwijkingen . (Driver) Uitvoering ArchiMateNote Betreft resultaten gerelateerd aan de uitvoering van de architectuurprocessen. Denk aan het volgen van de IV-keten en het detecteren van afwijkingen . InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 20-04-2023 00:19:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 20-04-2023 00:19:16 CEST
   


Er zijn voor architectuur vier resultaatgebieden waarop architectuurdoelen gesteld kunnen worden. Dit is analoog aan de opzet van de balanced scorecard als mechanisme voor organisatiebesturing.


Onderstaande tabel toont een voorbeeldinvulling van architectuurdoelen per resultaatgebied:

KlantUitvoeringInternGroei en ontwikkeling
 • Betere bijdragen van projecten aan strategische doelstellingen
 • Kortere doorlooptijd van veranderingen
 • Verlaging van ICT-kosten
 • Conformiteit met wet- en regelgeving
 • Integrale beschikbaarheid van informatie binnen de organisatie
 • Hoge klanttevredenheid business
 • Veranderprogramma's in lijn met enterprisearchitectuur
 • Vooronderzoeken in lijn met enterprise- en deelarchitecturen
 • Alle wijzigingsaanvragen in lijn met enterprise- en deelarchitecturen
 • Alle architectuurafwijkingen gedetecteerd en behandeld
 • IST-situatie correct gedocumenteerd
 • Maximaal hergebruik bestaande componenten
 • Meer standaardisering in technologie
 • Verminderen van het aandeel verouderde technologie
 • Maximale ontkoppeling tussen producten/diensten, processen, applicaties en technologie
 • Enterprisearchitecten capabel
 • Domeinarchitecten capabel
 • Effectieve kennisdeling tussen architecten
 • Architectuurvolwassenheid beheerst
 • Bijdrage van ICT aan innovatie

Architectuurdashboard

Onderstaande illustratie is een voorbeeld van een dashboard voor het monitoren van de architectuurdoelen: Architectuurdashboard.png


Tips

 • Begin met meten, ga pas later sturen. Er kan sprake zijn van een leereffect.
 • Begin met een beperkte set indicatoren, kies daarvoor de meest concrete.
 • Sommige indicatoren kunnen flink fluctueren en zijn pas bruikbaar na middelen over langere termijn, houdt daar rekening mee.
 • Normen zijn voor sommige indicatoren niet vooraf vast te stellen. Deze worden bepaald door een combinatie van wat haalbaar is in de organisatie en subjectieve keuzes van het management.
 • Maak onderscheid tussen de indicatoren en stuurparameters. Veel indicatoren zijn niet rechtstreeks te beïnvloeden. Zoek dan de juiste stuurparameters.om de indicator indirect te beïnvloeden.
 • Begin op enterpriseniveau met meten en sturen. Ga pas als dat werkt meten en sturen op deelarchitectuurniveau.
 • Laat de indicatoren zoveel mogelijk terugkomen in persoonlijke doelstellingen van de betrokken medewerkers.


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA.