--

Werkpakket

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonWerkpakket.png
DefinitieEen werkpakket is een verzameling acties die opgesteld is met het oogmerk een uniek doel te bereiken binnen een gestelde tijdslimiet.
Primaire categorieWerkpakketten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Implementatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
WerkpakketBestaat uitWerkpakket
WerkpakketGroepeertWerkpakket
WerkpakketIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
WerkpakketLeidt totWerkpakket, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol
WerkpakketRealiseertDoel, Eis, Beperking, Resultaat, Plateau, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
WerkpakketSpecialiseertWerkpakket
WerkpakketVerstuurt aanWerkpakket, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanWerkpakket
ApparaatIs gerelateerd aanWerkpakket
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanWerkpakket
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanWerkpakket
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanWerkpakket
ArtefactIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsactorIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsactorIs toegewezen aanWerkpakket
BedrijfsactorLeidt totWerkpakket
BedrijfsactorVerstuurt aanWerkpakket
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsrolIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsrolIs toegewezen aanWerkpakket
BedrijfsrolLeidt totWerkpakket
BedrijfsrolVerstuurt aanWerkpakket
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanWerkpakket
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanWerkpakket
BelanghebbendeIs gerelateerd aanWerkpakket
BeperkingIs gerelateerd aanWerkpakket
BetekenisIs gerelateerd aanWerkpakket
CommunicatiepadIs gerelateerd aanWerkpakket
DoelIs gerelateerd aanWerkpakket
DrijfveerIs gerelateerd aanWerkpakket
EisIs gerelateerd aanWerkpakket
GegevensobjectIs gerelateerd aanWerkpakket
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanWerkpakket
KnooppuntIs gerelateerd aanWerkpakket
LocatieIs gerelateerd aanWerkpakket
LocatieIs toegewezen aanWerkpakket
NetwerkIs gerelateerd aanWerkpakket
NodeIs gerelateerd aanWerkpakket
PlateauIs gerelateerd aanWerkpakket
PrincipeIs gerelateerd aanWerkpakket
ProductIs gerelateerd aanWerkpakket
RepresentatieIs gerelateerd aanWerkpakket
VerschilIs gerelateerd aanWerkpakket
WaardeIs gerelateerd aanWerkpakket


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Werkpakket te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)


Uit ArchiMate:"The central behavioral concept is a work package. A work package has a clearly defined beginning and end date, and a well-defined set of goals or results. The work package concept can be used to model projects, but also, e.g., sub-projects or tasks within a project, programs, or project portfolios."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links