--

Verschil

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonVerschil.png
DefinitieEen verschil is de uitkomst van een delta-analyse uitgevoerd op twee plateaus.
Primaire categorieVerschillen
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Implementatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
VerschilBestaat uitVerschil
VerschilGroepeertVerschil
VerschilIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
VerschilSpecialiseertVerschil


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanVerschil
ApparaatIs gerelateerd aanVerschil
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanVerschil
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanVerschil
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanVerschil
ArtefactIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfsactorIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfsrolIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanVerschil
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanVerschil
BelanghebbendeIs gerelateerd aanVerschil
BeperkingIs gerelateerd aanVerschil
BetekenisIs gerelateerd aanVerschil
CommunicatiepadIs gerelateerd aanVerschil
DoelIs gerelateerd aanVerschil
DrijfveerIs gerelateerd aanVerschil
EisIs gerelateerd aanVerschil
GegevensobjectIs gerelateerd aanVerschil
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanVerschil
KnooppuntIs gerelateerd aanVerschil
LocatieIs gerelateerd aanVerschil
NetwerkIs gerelateerd aanVerschil
NodeIs gerelateerd aanVerschil
PlateauIs gerelateerd aanVerschil
PrincipeIs gerelateerd aanVerschil
ProductIs gerelateerd aanVerschil
RepresentatieIs gerelateerd aanVerschil
WaardeIs gerelateerd aanVerschil
WerkpakketIs gerelateerd aanVerschil


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Verschil te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A gap is an important outcome of a gap analysis in Phases B, C, and D of the TOGAF ADM, and forms an important input for the subsequent implementation and migration planning. The gap concept is linked to two plateaus (e.g., Baseline and Target Architecture, or two subsequent Transition Architectures), and represents the differences between these plateaus."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links