--

Sturing

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.

Sturing services

Service Beschrijving
Governance Het inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten.
Kaderstelling Het bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven.
Performancemanagement Het bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen.
Veranderbepaling Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
Verantwoording Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken.

Sturing logische componenten

Realiseert GovernanceKaderstellingPerformancemanagementVeranderbepalingVerantwoording
Architectuurbeheersysteem X
Architectuurmodelleertool X
Financieel systeem X
Kwaliteitsmanagementysteem X
Performance managementsysteem XX
Procesmodelleertool X

Sturing fysieke componenten

Specialiseert ArchitectuurbeheersysteemArchitectuurmodelleertoolFinancieel systeemKwaliteitsmanagementysteemPerformance managementsysteemProcesmodelleertool
Archi X
BiZZdesign Architect X
BiZZdesign BiZZdesigner X
Checkpoint IC X
Exact Accounting X
IDS Scheer ARIS Business Designer X
IDS Scheer ARIS IT Architect X
OpenText Quality Management X
Oracle E-Business FM X
PeopleSoft EPM X
SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management X
Sparx Enterprise Architect X
Unit 4 Decade Financials X


Grafisch overzicht van Sturing services en logische systeemsoftware

This is a graph with borders and nodes. Maybe there is an Imagemap used so the nodes may be linking to some Pages.
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenschappen

CategorieBedrijfsfunctie
BeschrijvingHet richting geven aan organisaties op strategisch en tactisch niveau.


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
GovernanceSpecialiseertSturing
KaderstellingSpecialiseertSturing
PerformancemanagementSpecialiseertSturing
VeranderbepalingSpecialiseertSturing
VerantwoordingSpecialiseertSturing


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links