Sturing

Dit is de goedgekeurde versie van deze pagina. Er is geen nieuwere versie.

Sturing services

ServiceBeschrijving
GovernanceHet inrichten en uitvoeren van de besluitvormingsprocessen en -structuren en het nemen van strategische besluiten.
KaderstellingHet bepalen binnen welke beperkingen (beleid en architectuur) processen dienen te worden uitgevoerd en het bewaken of processen binnen deze beperkingen blijven.
PerformancemanagementHet bewaken of processen worden uitgevoerd in lijn met de opgestelde doelstellingen.
RisicomanagementHet ondersteunen van het beheer van alle risico’s die kunnen optreden in de bedrijfsvoering.
VeranderbepalingHet bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen.
VerantwoordingHet rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de organisatie over de waarin wordt voldaan aan verplichtingen en afspraken.

Sturing logische componenten

Realiseert GovernanceKaderstellingPerformancemanagementRisicomanagementVeranderbepalingVerantwoording
Architectuurbeheersysteem X
Architectuurmodelleertool X
Financieel systeem X
Kwaliteitsmanagementysteem X
Performance managementsysteem XX
Procesmodelleertool X
Risicomanagementsysteem X

Sturing fysieke componenten

Specialiseert ArchitectuurbeheersysteemArchitectuurmodelleertoolFinancieel systeemKwaliteitsmanagementysteemPerformance managementsysteemProcesmodelleertoolRisicomanagementsysteem
Archi X
BiZZdesign Architect X
BiZZdesign BiZZdesigner X
Checkpoint IC X
Exact Accounting X
IDS Scheer ARIS Business Designer X
IDS Scheer ARIS IT Architect X
Mavim Rules X
OpenText Quality Management X
Oracle E-Business FM X
PeopleSoft EPM X
SAP BusinessObjects Enterprise Performance Management X
Sparx Enterprise Architect X
Unit 4 Decade Financials X


Grafisch overzicht van Sturing services en logische systeemsoftware

ArchitectuurbeheersysteemKaderstellingSturingArchitectuurmodelleertoolFinancieel systeemFinancieel managementVeranderbepalingGovernanceKwaliteitsmanagementysteemPerformancemanagementPerformance managementsysteemVerantwoordingProcesmodelleertoolRisicomanagementRisicomanagementsysteemDit is een grafiek met grenzen en knooppunten die kan hyperlinks bevatten.
 
Bedrijfsfunctie.png
Een bedrijfsfunctie is een gedragselement dat gedrag groepeert op basis van een bepaalde verzameling criteria (zoals vereiste bedrijfsmiddelen en/of competenties).

Eigenschappen

BeschrijvingHet richting geven aan organisaties op strategisch en tactisch niveau.

Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten

Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt
Governance (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing
Kaderstelling (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing
Performancemanagement (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing
Risicomanagement (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing
Veranderbepaling (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing
Verantwoording (Bedrijfsfunctie)SpecialiseertSturing

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links