Sjabloon voor Projectarchitectuur

Ontstaan

 • Tijdens projectdefinitie
De projectarchitectuur is de voornaamste (architectuur)deliverable van de projectdefinitiefase.


Gebruik

 • In de projectdefinitiefase
Vormt belangrijke input voor het opstellen van een businesscase voor uitvoering van het project
 • Bij projectportfoliomanagement
Vormt input voor prioritering en planning van projecten en het toewijzen van mensen en middelen
 • In de projectuitvoeringsfase
Vormt een kader voor het opstellen van (detail)ontwerpen


Opmerkingen

 • De projectarchitectuur geeft inzicht in de architecturele impact van de voorgestelde verandering en vormt daarmee belangrijke input voor het "businessplan" dat uitvoering van het project moet rechtvaardigen. Dat businessplan is geen architectuurproduct maar wel een essentiële voorwaarde om projecten te kunnen uitvoeren.
 • De term "projectstartarchitectuur" wordt ook wel gebruikt. De projectarchitectuur kan echter tijdens de projectuitvoering worden aangepast wanneer daar behoefte aan is.


Inhoud

Projectarchitectuur
 1. Samenvatting van de voorgestelde verandering met rationale en reikwijdte
  ...
   
 2. Eisen aan de oplossing
  ...
   
 3. Samenvatting van de bestaande situatie
  ...
   
 4. Oplossingsrichtingen
  a) Beschrijving van elk alternatief op hoofdlijnen
  b) Afweging en keuze voorkeursoplossing
   
 5. Uitwerking van de voorkeursoplossing
  a) Beschrijving toekomstige situatie
  b) Bijzonderheden
  c) Aandachtspunten voor implementatie: voorwaarden, afhankelijkheden, risico's, ...
   
 6. Verschilanalyse as-is versus to-be
  ...
   
 7. Routekaart voor implementatie
  ...
   


Terug naar Inleiding architectuurbesturing RA of door naar Architectuurproducten.

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links