--

Rubricering van informatie

Principe.png
Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.

Eigenschappen

CategoriePrincipe
StatementGegevens worden voorzien van een rubricering
MotivatieTekstDe beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens moet worden geborgd. Rubricering van gegevens behelst het toekennen van een standaard risicoclassificatie aan informatie. Dit kan bijvoorbeeld door deze te voorzien van een BIV classificatie die aangeeft wat het gewenste niveau van beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid is. Op basis van de rubricering kunnen de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen worden bepaald. Het overmatig toepassen van beveiligingsmaatregelen leidt tot een veel hogere ontwikkel- en beheerinspanning en heeft een negatieve invloed op performance.
ImplicatieTekstVoor elk gegeven wordt een risicoclassificatie bepaald. Beveiligingsmaatregelen worden bepaald op basis van het informatiebeveiligingsbeleid en de risicoclassificatie van het gegeven. Informatiebeveiliging wordt integraal meegenomen bij het ontwerp en de inrichting van applicaties en infrastructuur. Naleving van informatiebeveiligingsmaatregelen is een verantwoordelijkheid van alle betrokkenen en wordt onder meer geborgd door periodieke interne en externe audits.
ArchitectuurdomeinData
ThemaGegevensbeheer, Informatiebeveiliging
KwaliteitseigenschapFunctionality


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links