--

Representatie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonRepresentatie.png
DefinitieEen representatie is de waarneembare vorm van de informatie van een bedrijfsobject.
Primaire categorieRepresentaties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Informatie-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
RepresentatieBestaat uitRepresentatie
RepresentatieGroepeertRepresentatie
RepresentatieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
RepresentatieRealiseertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Doel, Eis, Principe, Beperking
RepresentatieSpecialiseertRepresentatie


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanRepresentatie
ApparaatIs gerelateerd aanRepresentatie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanRepresentatie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanRepresentatie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanRepresentatie
ArtefactIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanRepresentatie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanRepresentatie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanRepresentatie
BeperkingIs gerelateerd aanRepresentatie
BetekenisIs gerelateerd aanRepresentatie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanRepresentatie
DoelIs gerelateerd aanRepresentatie
DrijfveerIs gerelateerd aanRepresentatie
EisIs gerelateerd aanRepresentatie
GegevensobjectIs gerelateerd aanRepresentatie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanRepresentatie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanRepresentatie
LocatieIs gerelateerd aanRepresentatie
LocatieIs toegewezen aanRepresentatie
NetwerkIs gerelateerd aanRepresentatie
NodeIs gerelateerd aanRepresentatie
PlateauGroepeertRepresentatie
PlateauIs gerelateerd aanRepresentatie
PrincipeIs gerelateerd aanRepresentatie
ProductIs gerelateerd aanRepresentatie
VerschilIs gerelateerd aanRepresentatie
WaardeIs gerelateerd aanRepresentatie
WerkpakketIs gerelateerd aanRepresentatie
WerkpakketRealiseertRepresentatie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Representatie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)

Uit ArchiMate:"Representations (for example, messages or documents) are the perceptible carriers of information that are related to business objects. If relevant, representations can be classified in various ways; for example, in terms of medium (electronic, paper, audio, etc.) or format (HTML, ASCII, PDF, RTF, etc.). A single business object can have a number of different representations. Also, a single representation can realize one or more specific business objects.

A representation may realize one or more business objects. A meaning can be associated with a representation that carries this meaning. The name of a representation is preferably a noun."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links