--

Principe

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 extensies
IcoonPrincipe.png
DefinitieEen principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.
Primaire categoriePrincipes
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Rationale-elementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenStatement, MotivatieTekst, ImplicatieTekst, Architectuurdomein, Thema, Kwaliteitseigenschap


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
PrincipeBelemmertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
PrincipeBestaat uitPrincipe
PrincipeBevordertDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
PrincipeBeïnvloedtDrijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Waarde
PrincipeGroepeertPrincipe
PrincipeIs gerelateerd aanBelanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil, Bedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt
PrincipeRealiseertDoel
PrincipeSpecialiseertPrincipe


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseBelemmertPrincipe
AnalyseBevordertPrincipe
AnalyseBeïnvloedtPrincipe
AnalyseIs gerelateerd aanPrincipe
ApparaatIs gerelateerd aanPrincipe
ApparaatRealiseertPrincipe
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanPrincipe
Applicatie-interactieRealiseertPrincipe
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanPrincipe
ApplicatiefunctieRealiseertPrincipe
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanPrincipe
ApplicatiesamenwerkingRealiseertPrincipe
ArtefactIs gerelateerd aanPrincipe
ArtefactRealiseertPrincipe
BedrijfsactorIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfsactorRealiseertPrincipe
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfsgebeurtenisRealiseertPrincipe
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfsinteractieRealiseertPrincipe
BedrijfsrolIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfsrolRealiseertPrincipe
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfssamenwerkingRealiseertPrincipe
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanPrincipe
BedrijfsserviceRealiseertPrincipe
BelanghebbendeIs gerelateerd aanPrincipe
BeperkingBelemmertPrincipe
BeperkingBevordertPrincipe
BeperkingBeïnvloedtPrincipe
BeperkingIs gerelateerd aanPrincipe
BeperkingRealiseertPrincipe
BetekenisIs gerelateerd aanPrincipe
BetekenisRealiseertPrincipe
CommunicatiepadIs gerelateerd aanPrincipe
CommunicatiepadRealiseertPrincipe
DoelBelemmertPrincipe
DoelBevordertPrincipe
DoelBeïnvloedtPrincipe
DoelIs gerelateerd aanPrincipe
DrijfveerBelemmertPrincipe
DrijfveerBevordertPrincipe
DrijfveerBeïnvloedtPrincipe
DrijfveerIs gerelateerd aanPrincipe
EisBelemmertPrincipe
EisBevordertPrincipe
EisBeïnvloedtPrincipe
EisIs gerelateerd aanPrincipe
EisRealiseertPrincipe
GegevensobjectIs gerelateerd aanPrincipe
GegevensobjectRealiseertPrincipe
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanPrincipe
InfrastructuurfunctieRealiseertPrincipe
KnooppuntIs gerelateerd aanPrincipe
KnooppuntRealiseertPrincipe
LocatieIs gerelateerd aanPrincipe
NetwerkIs gerelateerd aanPrincipe
NetwerkRealiseertPrincipe
NodeIs gerelateerd aanPrincipe
NodeRealiseertPrincipe
PlateauIs gerelateerd aanPrincipe
ProductIs gerelateerd aanPrincipe
ProductRealiseertPrincipe
RepresentatieIs gerelateerd aanPrincipe
RepresentatieRealiseertPrincipe
VerschilIs gerelateerd aanPrincipe
WaardeIs gerelateerd aanPrincipe
WerkpakketIs gerelateerd aanPrincipe


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Principe te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:


Uit ArchiMate:"Principles are strongly related to goals and requirements. Similar to requirements, principles define intended properties of systems. However, in contrast to requirements, principles are broader in scope and more abstract than requirements. A principle defines a general property that applies to any system in a certain context. A requirement defines a property that applies to a specific system.

A principle needs to be made specific for a given system by means of one or more requirements, in order to enforce that the system conforms to the principle. For example, the principle 'Information management processes comply with all relevant laws, policies, and regulations' is realized by the requirements that are imposed by the actual laws, policies, and regulations that apply to the specific system under design.

A principle is motivated by some goal. For example, the aforementioned principle may be motivated by the goal to maintain a good reputation and/or the goal to avoid penalties. The principle provides a means to realize its motivating goal, which is generally formulated as a guideline. This guideline constrains the design of all systems in a given context by stating the general properties that are required from any system in this context to realize the goal. Principles are intended to be more stable than requirements in the sense that they do not change as quickly as requirements may do. Organizational values, best practices, and design knowledge may be reflected and made applicable in terms of principles."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links