--

Open data

Principe.png
Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.

Eigenschappen

CategoriePrincipe
StatementOpenbare gegevens zijn als open data beschikbaar
MotivatieTekstDe overheid stelt hoge eisen aan de transparantie van overheidsorganisaties. Toegang tot informatie uit overheidsorganisaties is een kernwaarde in de democratie en is wettelijk vastgelegd. Overheidsinformatie is in beginsel vrij beschikbaar, tenzij de WOB, WBP of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Het openbaar, vindbaar en herbruikbaar aanbieden van open data heeft positieve maatschappelijke en economische effecten: het voorziet in een behoefte, heeft economische waarde en leidt tot meer transparantie en participatie voor burgers. Zo kunnen anderen nieuwe toepassingen ontwikkelen en/of deze gevens via (mobiele) applicaties laagdrempelig ontsluiten richting burgers en bedrijven. Het ontlast de organisatie ook van de ontwikkeling van allerlei eindgebruikerstoepassingen.
ImplicatieTekstAlle gegevensverzamelingen die maatschappelijk of economisch waardevol zijn en waarvoor geen beperkingen vanuit wetgeving of hun classificatie gelden (bijvoorbeeld vanuit het perspectief van privacy) worden als open data beschikbaar gesteld. Gegevensverzamelingen met daarin persoonsgegevens worden zonodig geanonimiseerd zodat deze niet meer herleidbaar zijn tot personen, voordat ze worden gepubliceerd als open data. Open data wordt beschikbaar gesteld conform vastgestelde overheidsstandaarden, alsook specifiek gericht op ontsluiting via mobiele applicaties en betekenisvol (als Linked Open Data). Het kunnen ontsluiten van open data conform de juiste standaarden wordt expliciet als eis meegegeven bij het selecteren van applicaties. Als de organisatie niet zelf in staat is om tegen acceptabele kosten open data met het juiste niveau van bestendigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid beschikbaar te stellen dan sluit zij hiervoor aan bij landelijke voorzieningen op dit gebied.
ArchitectuurdomeinData
ThemaGegevensbeheer
KwaliteitseigenschapFunctionality, Usability


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links