--

OTAP

Principe.png
Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.

Eigenschappen

CategoriePrincipe
StatementOntwikkel-, test-, acceptatie- en productie-omgevingen zijn gescheiden
MotivatieTekstDe productieomgeving is de omgeving die wordt aangeboden aan eindgebruikers en waarvan serviceniveaus moeten worden bewaakt. Hierdoor worden er ook hogere eisen gesteld aan de productieomgeving, ondermeer op het gebied van beveiliging. De productieomgeving mag niet te worden verstoord door eventuele test- of ontwikkelwerkzaamheden. Er moet echter ook ontwikkeld kunnen worden los van eventuele testen. Daarnaast is het wenselijk om een acceptatietest te kunnen uitvoeren op een omgeving die lijkt op de productie-omgeving. Door voor alle applicaties separate ontwikkel-, test- en acceptatie-omgevingen verplicht te stellen kunnen representatieve tests worden uitgevoerd zonder andere omgevingen te verstoren.
ImplicatieTekstDe productieomgeving bevindt zich op fysiek gescheiden machines. De productieomgeving bevindt zich in een apart netwerksegment die niet toegankelijk is vanaf andere omgevingen. Er worden geen testactiviteiten uitgevoerd op de productieomgeving. De acceptatieomgeving is qua inrichting van software volledig identiek aan de productieomgeving. Er zijn voor extern ontwikkelde applicaties minimaal een productie- en acceptatieomgeving beschikbaar en afspraken met de leverancier over test- en ontwikkelomgevingen.
ArchitectuurdomeinTechnology
ThemaInformatiebeveiliging
KwaliteitseigenschapFunctionality, Reliability, Maintainability, Portability


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links