--

Loggen voor traceerbaarheid

Principe.png
Een principe is een normatieve eigenschap van alle systemen in een gegeven situatie of van de wijze waarop die systemen worden gerealiseerd.

Eigenschappen

CategoriePrincipe
StatementDe integratie-infrastructuur logt alleen voor traceerbaarheid
MotivatieTekstDe integratie-infrastructuur is geoptimaliseerd op het verwerken van grote volumes van berichten. Het loggen van de inhoud (payload) van berichten legt een groot beslag op de performance en capaciteit van de servicebus en de opslaginfrastructuur. Het is echter wel belangrijk om te kunnen bepalen of bepaalde berichten zijn verwerkt door de integratie-infrastructuur, ondermeer om fouten te kunnen traceren of om performance- en beschikbaarheidsanalyses uit te voeren.
ImplicatieTekstDe integratie-infrastructuur logt alleen meta-informatie van berichten op basis waarvan berichten kunnen worden getraceerd in de keten. Alleen in het geval er een fout op treedt in de verwerking van een bericht wordt de inhoud van het bericht zelf gelogd, zodat de fout kan worden geanalyseerd. Er wordt een unieke identificatie van een bronbericht in de gehele aanroepketen gelogd waardoor de door het bericht gevolgde route in de keten kan worden gevolgd. Applicaties zijn zelf verantwoordelijk voor het loggen van de inhoud van berichten als dit noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het kunnen herverzenden.
ArchitectuurdomeinTechnology
ThemaApplicatie-integratie
KwaliteitseigenschapFunctionality, Efficiency


Relaties

VertrekpuntRelatieEindpunten


Afgeleide relaties

VertrekpuntRelatieEindpunt


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links