--

Locatie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonLocatie.png
DefinitieEen locatie is een conceptueel punt of ruimtelijk gebied.
Primaire categorieLocaties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Bedrijfslaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
LocatieBestaat uitLocatie
LocatieGroepeertLocatie
LocatieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
LocatieIs toegewezen aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Knooppunt, Belanghebbende, Werkpakket, Resultaat
LocatieSpecialiseertLocatie


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanLocatie
ApparaatIs gerelateerd aanLocatie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanLocatie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanLocatie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanLocatie
ArtefactIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsgebeurtenisLeidt totLocatie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanLocatie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanLocatie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanLocatie
BeperkingIs gerelateerd aanLocatie
BetekenisIs gerelateerd aanLocatie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanLocatie
DoelIs gerelateerd aanLocatie
DrijfveerIs gerelateerd aanLocatie
EisIs gerelateerd aanLocatie
GegevensobjectIs gerelateerd aanLocatie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanLocatie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanLocatie
KnooppuntIs gerelateerd aanLocatie
NetwerkIs gerelateerd aanLocatie
NodeIs gerelateerd aanLocatie
PlateauIs gerelateerd aanLocatie
PrincipeIs gerelateerd aanLocatie
ProductIs gerelateerd aanLocatie
RepresentatieIs gerelateerd aanLocatie
VerschilIs gerelateerd aanLocatie
WaardeIs gerelateerd aanLocatie
WerkpakketIs gerelateerd aanLocatie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Locatie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)

Uit ArchiMate:"The location concept is used to model the distribution of structural elements such as business actors, application components, and devices. This is modeled by means of an assignment relationship from location to structural element. Indirectly, a location can also be assigned to a behavior element, to indicate where the behavior is performed."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links