--

Knooppunt

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonKnooppunt.png
DefinitieEen knooppunt is een middel om dynamische relaties van gelijk type met elkaar te verbinden.
Primaire categorieKnooppunten
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
KnooppuntIs gerelateerd aanLocatie, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
KnooppuntLeidt totBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Knooppunt
KnooppuntRealiseertDoel, Eis, Principe, Beperking
KnooppuntVerstuurt aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Knooppunt


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
ApparaatLeidt totKnooppunt
ApparaatVerstuurt aanKnooppunt
Applicatie-interactieLeidt totKnooppunt
Applicatie-interactieVerstuurt aanKnooppunt
ApplicatiefunctieLeidt totKnooppunt
ApplicatiefunctieVerstuurt aanKnooppunt
ApplicatiesamenwerkingLeidt totKnooppunt
ApplicatiesamenwerkingVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsactorLeidt totKnooppunt
BedrijfsactorVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsgebeurtenisLeidt totKnooppunt
BedrijfsgebeurtenisVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsinteractieLeidt totKnooppunt
BedrijfsinteractieVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsinterfaceLeidt totKnooppunt
BedrijfsinterfaceVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsrolLeidt totKnooppunt
BedrijfsrolVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfssamenwerkingLeidt totKnooppunt
BedrijfssamenwerkingVerstuurt aanKnooppunt
BedrijfsserviceLeidt totKnooppunt
BedrijfsserviceVerstuurt aanKnooppunt
BelanghebbendeIs gerelateerd aanKnooppunt
BeperkingIs gerelateerd aanKnooppunt
DoelIs gerelateerd aanKnooppunt
DrijfveerIs gerelateerd aanKnooppunt
EisIs gerelateerd aanKnooppunt
InfrastructuurfunctieLeidt totKnooppunt
InfrastructuurfunctieVerstuurt aanKnooppunt
InfrastructuurinterfaceLeidt totKnooppunt
InfrastructuurinterfaceVerstuurt aanKnooppunt
LocatieIs gerelateerd aanKnooppunt
LocatieIs toegewezen aanKnooppunt
NodeLeidt totKnooppunt
NodeVerstuurt aanKnooppunt
PlateauGroepeertKnooppunt
PlateauIs gerelateerd aanKnooppunt
PrincipeIs gerelateerd aanKnooppunt
VerschilIs gerelateerd aanKnooppunt
WerkpakketIs gerelateerd aanKnooppunt
WerkpakketRealiseertKnooppunt


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Knooppunt te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)
Uit ArchiMate:"A junction is used to connect dynamic relationships of the same type.

A junction is used in a number of situations to connect dynamic (triggering or flow) relationships of the same type; e.g., to indicate splits or joins."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links