--

Infrastructuurservice

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonInfrastructuurservice.png
DefinitieEen infrastructuurservice is een extern waarneembare en voor de omgeving betekenisvolle eenheid van functionaliteit, aangeboden door een of meer nodes en aan de omgeving blootgesteld via eenduidige koppelvlakken.
Primaire categorieInfrastructuurservices
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
InfrastructuurserviceSpecialiseertInfrastructuurservice, Applicatieservice


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ApparaatIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ApparaatIs toegewezen aanInfrastructuurservice
ApparaatRealiseertInfrastructuurservice
ApparaatWordt gebruikt doorInfrastructuurservice
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ApplicatieserviceSpecialiseertInfrastructuurservice
ArtefactIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ArtefactRealiseertInfrastructuurservice
BedrijfsactorIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfsrolIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BelanghebbendeIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BeperkingIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
BetekenisIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
CommunicatiepadIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
DoelIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
DrijfveerIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
EisIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
GegevensobjectIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
InfrastructuurfunctieRealiseertInfrastructuurservice
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorInfrastructuurservice
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
InfrastructuurinterfaceIs toegewezen aanInfrastructuurservice
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorInfrastructuurservice
KnooppuntLeidt totInfrastructuurservice
KnooppuntVerstuurt aanInfrastructuurservice
LocatieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
LocatieIs toegewezen aanInfrastructuurservice
NetwerkIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
NodeIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
NodeIs toegewezen aanInfrastructuurservice
NodeRealiseertInfrastructuurservice
NodeWordt gebruikt doorInfrastructuurservice
PlateauGroepeertInfrastructuurservice
PlateauIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
PrincipeIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ProductGroepeertInfrastructuurservice
ProductIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
ProductWordt gebruikt doorInfrastructuurservice
RepresentatieIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
SysteemsoftwareRealiseertInfrastructuurservice
VerschilIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
WaardeIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
WerkpakketIs gerelateerd aanInfrastructuurservice
WerkpakketRealiseertInfrastructuurservice


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Infrastructuurservice te maken, vul de naam in en klik op de button:


Van dit elementtype bestaan reeds de onderstaande elementen:Uit ArchiMate:"An infrastructure service exposes the functionality of a node to its environment. This functionality is accessed through one or more infrastructure interfaces. It may require, use, and produce artifacts.

An infrastructure service should be meaningful from the point of view of the environment; it should provide a unit of functionality that is, in itself, useful to its users, such as application components and nodes.

Typical infrastructure services may, for example, include messaging, storage, naming, and directory services. It may access artifacts; e.g., a file containing a message.

An infrastructure service may be used by application components or nodes. An infrastructure service is realized by a node. An infrastructure service is exposed by a node by assigning it to its infrastructure interfaces. An infrastructure service may access artifacts.

The name of an infrastructure service should preferably be a verb ending with '?ing'; e.g., 'messaging'. Also, a name explicitly containing the word 'service' may be used.

An infrastructure service may consist of sub-services."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links