--

Infrastructuurinterface

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonInfrastructuurinterface.png
DefinitieEen infrastructuurinterface is het toegangspunt waar de door een node aangeboden infrastructuurservices benaderd kunnen worden door andere nodes en applicatiecomponenten.
Primaire categorieInfrastructuurinterfaces
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Structuurelementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
InfrastructuurinterfaceBenadertBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Artefact
InfrastructuurinterfaceBestaat uitInfrastructuurinterface
InfrastructuurinterfaceGroepeertInfrastructuurinterface
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Communicatiepad, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact
InfrastructuurinterfaceIs toegewezen aanInfrastructuurservice
InfrastructuurinterfaceLeidt totNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
InfrastructuurinterfaceSpecialiseertInfrastructuurinterface
InfrastructuurinterfaceVerstuurt aanNode, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Knooppunt
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ApparaatBestaat uitInfrastructuurinterface
ApparaatGroepeertInfrastructuurinterface
ApparaatIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ApparaatLeidt totInfrastructuurinterface
ApparaatVerstuurt aanInfrastructuurinterface
ApparaatWordt gebruikt doorInfrastructuurinterface
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ArtefactIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ArtefactRealiseertInfrastructuurinterface
BedrijfsactorIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfsrolIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BelanghebbendeIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BeperkingIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
BetekenisIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
CommunicatiepadIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
DoelIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
DrijfveerIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
EisIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
GegevensobjectIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorInfrastructuurinterface
KnooppuntLeidt totInfrastructuurinterface
KnooppuntVerstuurt aanInfrastructuurinterface
LocatieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
LocatieIs toegewezen aanInfrastructuurinterface
NetwerkIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
NodeBestaat uitInfrastructuurinterface
NodeGroepeertInfrastructuurinterface
NodeIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
NodeLeidt totInfrastructuurinterface
NodeVerstuurt aanInfrastructuurinterface
NodeWordt gebruikt doorInfrastructuurinterface
PlateauGroepeertInfrastructuurinterface
PlateauIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
PrincipeIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ProductIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
ProductWordt gebruikt doorInfrastructuurinterface
RepresentatieIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
VerschilIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
WaardeIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
WerkpakketIs gerelateerd aanInfrastructuurinterface
WerkpakketRealiseertInfrastructuurinterface


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Infrastructuurinterface te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An infrastructure interface specifies how the infrastructure services of a node can be accessed by other nodes (provided interface), or which functionality the node requires from its environment (required interface). An infrastructure interface exposes an infrastructure service to the environment. The same service may be exposed through different interfaces.

In a sense, an infrastructure interface specifies a kind of contract that a component realizing this interface must fulfill. This may include, for example, parameters, protocols used, pre- and post-conditions, and data formats.

An infrastructure interface may be part of a node through composition (not shown in the standard notation), which means that these interfaces are provided or required by that node, and can be used by other nodes. An infrastructure service can be assigned to an infrastructure interface, which exposes the service to the environment.

The name of an infrastructure interface should preferably be a noun."

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links