--

Infrastructuurfunctie

Basisgegevens

KennismodelKennismodel ArchiMate 2.0 kern
IcoonInfrastructuurfunctie.png
DefinitieEen infrastructuurfunctie is een gedragselement dat infrastructureel gedrag groepeert dat door een node kan worden uitgevoerd.
Primaire categorieInfrastructuurfuncties
Overige categorieënCategorie:ArchiMateconcepten, Categorie:Technologielaag, Categorie:Gedragselementen
OpmaaksjabloonStandaardelementopmaak
BronArchiMate 2.0
Verwijzinghttp://pubs.opengroup.org/architecture/archimate2-doc


Toegestane eigenschappen

EigenschappenBeschrijving


Toegestane relaties vanuit dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
InfrastructuurfunctieBenadertBedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Artefact
InfrastructuurfunctieBestaat uitCommunicatiepad, Infrastructuurfunctie
InfrastructuurfunctieGroepeertInfrastructuurfunctie
InfrastructuurfunctieIs gerelateerd aanBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Locatie, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsgebeurtenis, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Representatie, Product, Inkoopcontract, Betekenis, Waarde, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Netwerk, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact, Belanghebbende, Drijfveer, Analyse, Doel, Eis, Principe, Beperking, Werkpakket, Resultaat, Plateau, Verschil
InfrastructuurfunctieLeidt totInfrastructuurfunctie, Knooppunt
InfrastructuurfunctieRealiseertBedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Infrastructuurservice, Doel, Eis, Principe, Beperking
InfrastructuurfunctieSpecialiseertInfrastructuurfunctie
InfrastructuurfunctieVerstuurt aanInfrastructuurfunctie, Knooppunt
InfrastructuurfunctieWordt gebruikt doorBedrijfsactor, Bedrijfsrol, Bedrijfssamenwerking, Bedrijfsinterface, Bedrijfsproces, Bedrijfsfunctie, Bedrijfsinteractie, Bedrijfsservice, Bedrijfsobject, Inkoopcontract, Applicatiecomponent, Applicatiesamenwerking, Applicatie-interface, Applicatiefunctie, Applicatie-interactie, Applicatieservice, Gegevensobject, Node, Apparaat, Systeemsoftware, Infrastructuurinterface, Infrastructuurfunctie, Infrastructuurservice, Artefact


Toegestane relaties naar dit elementtype

VertrekpuntElementrelatieEindpunten
AnalyseIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ApparaatIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ApparaatIs toegewezen aanInfrastructuurfunctie
ApparaatWordt gebruikt doorInfrastructuurfunctie
Applicatie-interactieIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ApplicatiefunctieIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ApplicatiesamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ArtefactIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ArtefactRealiseertInfrastructuurfunctie
BedrijfsactorIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfsgebeurtenisIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfsinteractieIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfsinterfaceIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfsrolIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfssamenwerkingIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BedrijfsserviceIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BelanghebbendeIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BeperkingIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
BetekenisIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
CommunicatiepadIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
DoelIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
DrijfveerIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
EisIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
GegevensobjectIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
InfrastructuurinterfaceIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
InfrastructuurinterfaceWordt gebruikt doorInfrastructuurfunctie
KnooppuntLeidt totInfrastructuurfunctie
KnooppuntVerstuurt aanInfrastructuurfunctie
LocatieIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
LocatieIs toegewezen aanInfrastructuurfunctie
NodeIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
NodeIs toegewezen aanInfrastructuurfunctie
NodeWordt gebruikt doorInfrastructuurfunctie
PlateauGroepeertInfrastructuurfunctie
PlateauIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
PrincipeIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ProductIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
ProductWordt gebruikt doorInfrastructuurfunctie
RepresentatieIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
VerschilIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
WaardeIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
WerkpakketIs gerelateerd aanInfrastructuurfunctie
WerkpakketRealiseertInfrastructuurfunctie


Elementen van dit type

Om een nieuw element van type Infrastructuurfunctie te maken, vul de naam in en klik op de button:


(Er bestaan nog geen elementen van dit type.)Uit ArchiMate:"An infrastructure function describes the internal behavior of a node; for the user of a node that performs an infrastructure function, this function is invisible. If its behavior is exposed externally, this is done through one or more infrastructure services. An infrastructure function abstracts from the way it is implemented. Only the necessary behavior is specified.

An infrastructure function may realize infrastructure services. Infrastructure services of other infrastructure functions may be used by an infrastructure function. An infrastructure function may access artifacts. A node may be assigned to an infrastructure function (which means that the node performs the infrastructure function). The name of an infrastructure function should preferably be a verb ending with '-ing'."


XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief

XL&Links