Scheiding front- en back-office

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Scheiding front- en back-office
ArchiMate-element Scheiding front- en back-office
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-f9c7c156-3e3c-ff83-2783-16df7f1c8ac5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Scheiding front- en back-office
Statement  : Front-office processen zijn gescheiden van back-office processen
MotivatieTekst  : Front-office processen zijn verschillend van back-office processen: de eerste is gericht op customer-intimacy terwijl de tweede is gericht op operational excellence. Front-office processen vragen andere kennis en competenties als back-office processen. Het scheiden van back-office processen van front-office processen maakt het mogelijk back-office processen te hergebruiken.
ImplicatieTekst  : Processen zijn volledig gewijdt aan de front-office of back-office. De scheidslijn tussen front-office en back-office processen is duidelijk gedefinieerd. Front-office applicaties bevatten geen back-office logica.
Architectuurdomein  : Business, Application
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :