Opstellen enterprisearchitectuur

Id-f9c44ef0-a9da-1053-8428-bfbdc1005051
ArchiMate-element Opstellen enterprisearchitectuur
ArchiMate_Capability.png
Elementtype  : Capability
Element-id  : Id-f9c44ef0-a9da-1053-8428-bfbdc1005051
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Opstellen enterprisearchitectuur
Documentatie  : Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Opstellen van de enterprisearchitectuur betreft het creëren van architectuurartefacten zoals principes en modellen, op organisatieniveau. Primaire input voor deze taak zijn de langetermijn-organisatiestrategie en (externe) referentie architecturen. Dit is een gezamenlijke taak waarbij alle belanghebbenden betrokken moeten worden. (Capability) Opstellen enterprisearchite- ctuur De Architectuurboard is verantwoordelijk voor de enterprisearchitectuur, stelt doelen en KPI’s voor de architectuur vast, en neemt architectuurbesluiten op organisatieniveau. Elke organisatie hoort één architectuurboard te hebben. Daarin moeten alle belanghebbenden van architectuur vertegenwoordigd zijn: business, IT en de veranderorganisatie (projectuitvoering, informatiemanagement, ...). (BusinessRole) Architectuurboa- rd BusinessProcess Dien in voor goedkeuring De Enterprisearchitect is verantwoordelijk voor het coördineren van enterprisearchitectuurwerk, voor het opstellen en onderhouden van de enterprisearchitectuur van de organisatie en voor de adoptie van enterprisearchitectuur in de strategische veranderprocessen. In kleine en middelgrote organisaties zal deze rol normaliter door één persoon ingevuld kunnen worden. In grote organisaties kan deze rol belegd zijn bij een team van enterprisearchitecten. (BusinessRole) Enterprisearchit- ect BusinessProcess Maak of wijzig architectuurartef- act BusinessProcess Analyseer requirements BusinessProcess Bespreek, beoordeel en pas aan De architectuurontwikkelcompetentie bestaat uit taken voor het opstellen van enterprise- en domeinarchitecturen en projectarchitecturen. (Capability) Architectuuront- wikkeling Architectuurartefacten moeten worden goedgekeurd, wat betekent dat ze geaccepteerd worden door het management en breed gepubliceerd en gecommuniceerd. Na publicatie zijn de goedgekeurde artefacten onderdeel van de architectuur en daarmee input het definiëren van veranderprogramma's, het opstellen van projectarchitecturen, toezichthouden op projecten, en het beoordelen van voorgestelde wijzigingen. (Capability) Goedkeuren architectuurartef- acten Het formuleren van doelen voor de organisatie op de lange termijn en het bepalen van de te volgen strategie die moet leiden tot het behalen van die doelen. (ValueStream) Strategiebepalin- g RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship RealizationRelationship AggregationRelationship FlowRelationship architectuur- artefacten FlowRelationship organisatie-strategie Deze svg is op 11-09-2020 15:29:48 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 15:29:48 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links