Geïntegreerde gebruikerservaring

Id-efbfa40e-707a-064c-6556-55c3b9a3df39
ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Geïntegreerde gebruikerservaring
ArchiMate-element Geïntegreerde gebruikerservaring
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-efbfa40e-707a-064c-6556-55c3b9a3df39
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Geïntegreerde gebruikerservaring
Statement  : Gebruikers ervaren een geïntegreerde informatievoorziening
MotivatieTekst  : Het is belangrijk dat gebruikers optimaal worden ondersteund in hun dagelijkse werk. Gebruikers willen direct toegang tot alle voor hen relevante informatie. De informatievoorziening mag geen drempels opwerpen. Dit leidt ook tot meer efficiënte processen, lagere kosten en een beter dienstverleningsniveau. Hiervoor is het belangrijk dat in elke processtap alle noodzakelijke informatie direct beschikbaar is. Gebruikers worden nog te vaak geconfronteerd met een versnipperde informatievoorziening doordat applicaties niet optimaal geïntegreerd zijn.
ImplicatieTekst  : Gegevens worden overzichtelijk gepresenteerd en indien nodig geaggregeerd. Veelgebruikte functionaliteit is beschikbaar in een geïntegreerd enterprise portaal. Applicaties zijn geïntegreerd met andere applicaties die voor de gebruiker relevante gegevens of functionaliteit bevatten. Applicaties halen gegevens uit de authentieke bron met de vanuit het proces gewenste actualiteit. Applicaties bieden gestandaardiseerde koppelvlakken (services) op basis van open of de facto standaarden.
Architectuurdomein  : Application
Thema  : Applicatie-integratie, User Interface
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links