Hoge beschikbaarheid basisinfrastructuur

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Hoge beschikbaarheid basisinfrastructuur
ArchiMate-element Hoge beschikbaarheid basisinfrastructuur
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-eb668302-d37d-928b-255f-0ae3f7db12f1
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Hoge beschikbaarheid basisinfrastructuur
Statement  : De basisinfrastructuur is hoog beschikbaar
MotivatieTekst  : Er moet voorkomen worden dat de bedrijfsprocessen stil vallen. Gebruikers verwachten ook dat IT-systemen gewoon beschikbaar zijn. Basisinfrastructuur is die infrastructuur die wordt gedeeld door alle applicaties en de beschikbaarheid van deze basisinfrastructuur is dan ook bepalend voor de beschikbaarheid van applicaties. Het is dan ook belangrijk in ieder geval deze basisinfrastructuur hoog beschikbaar in te richten.
ImplicatieTekst  : Basisinfrastuctuur zoals het netwerk, de fysieke opslag en directory services die beschikbaar moeten zijn voor applicaties zijn redundant uitgevoerd. Redundant uitgevoerde basisinfrastructuur is zodanig ingericht dat een verstoring geautomatiseerd wordt afgehandeld. Voor applicaties zijn specifieke beschikbaarheidseisen gedefinieerd waardoor ook specifieke delen van de overige infrastructuur hoog beschikbaar dienen te zijn. Updates van de basisinfrastructuur worden live aangebracht.
Architectuurdomein  : Technology
Thema  : Informatiebeveiliging
Kwaliteitseigenschap  : Reliability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :