Betekenisvolle gegevens

ArchiMate-element Betekenisvolle gegevens
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-e897c38d-d599-ad75-5207-121b90558328
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Betekenisvolle gegevens
Statement  : De gegevens die worden beheerd door een applicatie zijn functioneel betekenisvol
MotivatieTekst  : Gegevens die alleen om technische redenen worden opgeslagen kunnen niet door eindgebruikers worden beheerd omdat ze voor hen niet betekenisvol zijn. Daarnaast verhoogt het opslaan van dat soort gegevens wel de complexiteit van de applicatie en het gegevensmodel. Als het gegevensmodel functioneel niet betekenisvol is ontstaat er ook het risico dat velden worden misbruikt.
ImplicatieTekst  : Voor alle applicaties wordt het gegevensmodel en de bijbehorende integriteitsregels expliciet gedocumenteerd. Het logische gegevensmodel van applicaties is afgestemd met eindgebruikers die de betekenis van alle gegevenselementen en relaties begrijpen. Er worden geen versies van gegevens opgeslagen als er geen functionele eis van een eindgebruiker voor gedefinieerd is. Bij het schonen van gegevens moet bewaakt worden dat de resterende gegevens wel functioneel betekenisvol zijn.
Architectuurdomein  : Data, Application
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :