Perspectief Projectdefinitie

Perspectief Projectdefinitie
De projectarchitectuur wordt gedefinieerd gedurende de projectdefinitiefase; deze bevat het architectuurontwerp voor een voorgesteld project. De projectarchitectuur wordt beoordeeld op conformiteit met de bovenliggende architecturen en de bijdrage aan de organisatiestrategie, dit laatste ten behoeve van prioritisering. Elke afwijking met de architectuur wordt gerapporteerd voor besluitvorming door de enterprisearchitect (domeinniveau) of de Architectuurboard (enterpriseniveau). (Capability) Opstellen projectarchitectuur Het definiëren van projecten waarmee in een overzienbare periode een helder afgebakend doel gerealiseerd wordt dat bijdraagt aan de realisatie van de doelen in een veranderprogramma. (ValueStream) Projectdefinitie Een Domeinarchitect is verantwoordelijk voor het opstellen en onderhouden van een domeinarchitectuur en voor het voldoen aan die domeinarchitectuur door oplossingen en projecten. Afhankelijk van het aantal domeinen zullen er meerdere domeinarchitecten zijn, normaliter één per domein. (BusinessRole) Domeinarchitect Een Projectarchitect is verantwoordelijk voor het uitwerken van de architectuurkeuzes in de projectarchitectuur tot detailontwerpen. Hij/zij is onderdeel van het projectteam en wordt daarbij aangestuurd door de projectleider. Deze rol wordt veelal vervuld door een ontwerper of lead developer. (BusinessRole) Projectarchitect FlowRelationship project-architectuur RealizationRelationship RealizationRelationship Deze svg is op 05-03-2022 14:23:14 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2022 ArchiXL. ArchiMedes 05-03-2022 14:23:14 CET
Legenda
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Perspectief Projectdefinitie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-e7350b45-cf17-200e-4c26-1ac909f2a6a3
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Perspectief Projectdefinitie
Documentatie  : Bij het definiëren van een project zijn de enterprise- en domeinarchitecturen normatief.
  • Een van de domeinarchitecten heeft een leidende rol in het definiëren van de projectarchitectuur, m.a.w. de architectuur van de voorgenomen verandering. Deze leadarchitect betrekt andere domeinarchitecten wanneer gewenst of noodzakelijk.
  • Ook de beoogde projectarchitecten (als al bekend is wie die rol gaan vervullen) worden betrokken bij het opstellen van de projectarchitectuur, met als voornaamste doel te borgen dat de ontwerpkeuzes in die projectarchitectuur begrepen en gedragen worden door de projectarchitecten die die ontwerpkeuzes later moeten doorvoeren in hun detailontwerpen.
  • Onderdeel van de projectarchitectuur is een impactanalyse die wordt gebruikt voor projectportfoliomanagement: prioriteren en plannen van projecten.
  • Als de voorgenomen projectarchitectuur wil afwijken van de enterprisearchitectuur, zal de domeinarchitect --in overleg met de enterprisearchitect-- een architectuurafwijkingrapport indienen bij de architectuurboard met het verzoek voor een architectuurbesluit. Projectarchitecturen die in lijn zijn met de enterprise- en domeinarchitecturen hebben geen goedkeuring nodig van de architectuurboard.
Elementen  : 
Relaties  :