Real-time gegevensuitwisseling

ArchiMate-element Real-time gegevensuitwisseling
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-dafdddec-384c-5204-1700-4eaee793e562
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Real-time gegevensuitwisseling
Statement  : Gegevens worden in real-time uitgewisseld
MotivatieTekst  : Gebruikers verwachten de meest recente gegevens in veel van hun werkprocessen. Besluiten die worden gemaakt op basis van verouderde gegevens hebben een lagere betrouwbaarheid en kunnen tot fouten of inconsistenties leiden.
ImplicatieTekst  : Alle wijzigingen in gegevens worden direct verwerkt (eventueel met een kleine vertraging in verband met asynchrone communicatie). Wijzigingen in gegevens worden direct doorgestuurd naar andere IT systemen die een kopie van de gegevens bevatten. Batch processen worden zoveel mogelijk voorkomen.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Usability, Efficiency
ArchiMate-views  : 
Relaties  :