Denken vanuit klantbehoefte

ArchiMate-element Denken vanuit klantbehoefte
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-d9d2befa-6c60-0ebe-87fa-15aded68e7d5
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Denken vanuit klantbehoefte
Statement  : We denken vanuit de klantbehoefte
MotivatieTekst  : De organisatie bestaat om diensten te kunnen leveren aan klanten. Het tevreden stellen van de klant zou dan ook topprioriteit moeten zijn. Diensten moeten aansluiten bij de klantbehoefte en klanten zouden geen hinder moeten ondervinden van de interne organisatie en andere organisaties waarmee wordt samengewerkt.
ImplicatieTekst  : Er is een goed beeld van de behoeften van haar klanten, ondermeer door proactief te onderzoeken wat er leeft in de maatschappij (bijvoorbeeld via sociale media). Medewerkers hebben alle voor hen relevante en toegankelijke informatie over klanten beschikbaar. Diensten worden ontwikkeld vanuit het perspectief van, en in samenwerking met klanten. Diensten zijn eenvoudig vindbaar en laagdrempelig toegankelijk. Klanten wordt op relevante momenten gevraagd om hun voorkeuren en specifieke wensen en daarmee wordt rekening gehouden bij de diensten die worden geleverd. Klanten wordt niet gevraagd naar gegevens die de organisatie zelf al beschikbaar heeft. Wanneer de organisatie een dienst realiseert in samenwerking met andere organisaties dan ervaren klanten een geïntegreerde dienst. Bij de inrichting van processen en systemen wordt in eerste instantie vanuit de meerwaarde en behoefte voor de klant geredeneerd, voordat wordt gedacht in termen van oplossingen.
Architectuurdomein  : Business
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :