Centrale auditlog

Id-d7c7082a-f76d-4947-fd4a-2156beab5789
ArchiMate-element Centrale auditlog
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-d7c7082a-f76d-4947-fd4a-2156beab5789
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Centrale auditlog
Statement  : Beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen worden vastgelegd in een centrale log
MotivatieTekst  : Door de logging op een centraal punt bijeen te brengen en filtering toe te passen op deze logging ontstaat een heldere blik op alle informatie vanuit de verschillende componenten uit de infrastructuur. Daarnaast kan de beveiliging van de centrale auditlog goed worden afgeschermd, zodat voorkomen wordt dat bijvoorbeeld beheerders hun eigen sporen zouden kunnen wissen.
ImplicatieTekst  : Er is een centrale auditlog die niet door reguliere beheerders is te wijzigen. Alle beveiligingsgerelateerde gebeurtenissen in het netwerk, platform en applicaties worden (ook) vastgelegd in de centrale auditlog.
Architectuurdomein  : Technology
Thema  : Informatiebeveiliging, Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Functionality
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links