Rolgebaseerde autorisatie

ArchiMate-element Rolgebaseerde autorisatie
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-ce06fad1-92f7-4cfc-2371-0776759d59ce
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Rolgebaseerde autorisatie
Statement  : Toegang tot autorisatieobjecten is rolgebaseerd
MotivatieTekst  : Het hebben van een identiteit is niet voldoende om toegang te krijgen tot een systeem; er is ook een autorisatie noodzakelijk. Door autorisaties te baseren op de rol van de gebruiker hoeven autorisaties niet op individueel niveau te worden toegekend, waardoor autorisatiebeheer efficiënter kan plaats vinden. Hierdoor is de organisatie ook beter in staat om de rechtmatigheid van uitgegeven autorisaties te controleren.
ImplicatieTekst  : Er is centraal een aantal rollen benoemd, gedifferentieerd naar de functies, processen, afdelingen/opleidingen van gebruikers. Autorisaties worden zoveel mogelijk gebaseerd op rollen en niet op individuele gebruikers. Provisioning van accounts naar doelsystemen leidt niet automatisch tot toegang tot een systeem; hiertoe moet additioneel nog een autorisatie worden toegekend.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Thema  : Governance, Identity- en accessmanagement
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :