Aansturen architectuurwerk

Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Aansturen architectuurwerk
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : Id-c78c108a-351a-ad4b-5427-c9759282720a
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Aansturen architectuurwerk
Documentatie  : Het aansturen van architectuurwerk is in beginsel een gewone managementtaak. Het proces dat hierin gevolgd wordt, is feitelijk een plan-do-check-act-cyclus waarin gestreefd wordt naar continue verbetering aan de hand van de door de Architectuurboard gestelde doelen en KPI's voor de architectuur. Op basis daarvan wordt het werk gepland en verricht. De voortgang wordt gemeten volgens de meetcriteria die aan de KPI's zijn gekoppeld, en de meetresultaten worden beoordeeld om eventueel bijsturingsmaatregelen te kunnen nemen.
Elementen  : 
Relaties  :