Informatiepositie klant

ArchiMate-element Informatiepositie klant
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-c50f667a-5eab-fd30-37ae-f9a6f299ca57
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Informatiepositie klant
Statement  : De klant heeft een goede informatiepositie
MotivatieTekst  : Een goede informatiepositie voor klanten zorgt voor duidelijkheid, voorkomt verkeerde verwachtingen en geeft inzicht in de wijze waarop de organisatie werkt. Dergelijke transparantie vertaalt zich dan ook terug in een hogere klanttevredenheid.
ImplicatieTekst  : Klanten hebben laagdrempelig toegang tot een actueel en correct beeld van alle voor hen relevante gegevens waarover de organisatie beschikt, zoals hun eigen gegevens, de status van hun lopende zaken, de gegevens die zijn gebruikt om tot een besluit te komen en de regels die daarbij zijn gehanteerd (traceerbaarheid). Medewerkers hebben toegang tot dezelfde informatie als klanten (voor zover dat relevant is voor de uitoefening van hun taak). Informatie is niet versnipperd over allerlei lokketten en applicaties, maar geïntegreerd en zo nodig geaggregeerd beschikbaar. Alle verzoeken van klanten die gevolgd moeten worden, worden geregistreerd als zaak en wijzigingen in de status worden op een centrale plaats geregistreerd. Klanten geven expliciete toestemming voor het gebruik van hun eigen gegevens door de organisatie bij het afnemen van een dienst. Klanten worden proactief door de organisatie geïnformeerd over zaken waarvan zij hebben aangegeven dat zij daarover geïnformeerd willen worden.
Architectuurdomein  : Business
Kwaliteitseigenschap  : Usability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :