Architectuurreviewrapport

Id-c1c63a62-9240-397f-9320-9c73439d9a2e
ArchiMate-element Architectuurreviewrapport
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : Id-c1c63a62-9240-397f-9320-9c73439d9a2e
ArchiMate-model  : ArchiXL Architectuurbesturingsmodel
Label  : Architectuurreviewrapport
Documentatie  : Gedurende de uitvoering van een project, ziet de domeinarchitect er op toe dat de geïmplementeerde projectarchitectuur in lijn is met de enterprise- en domeinarchitecturen. Voor dat doel zal hij of zij periodieke en/of gatewayreviews uitvoeren. Het resulterende reviewrapport beschrijft de bevindingen inclusief afwijkingen en richtlijnen voor het oplossen van de afwijkingen. Elk project moet in ieder geval een review aan het eind van het project hebben.
Sjabloon beschikbaar  : Sjabloon voor Architectuurreviewrapport
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links