Inzet integratie-infrastructuur

ArchiMate-modellen > Generieke Architectuurprincipes > Principles > Inzet integratie-infrastructuur
ArchiMate-element Inzet integratie-infrastructuur
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-bddb73b5-1e16-55ec-6769-881acf7e4b78
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Inzet integratie-infrastructuur
Statement  : Integratie-infrastructuur wordt alleen gebruikt als het noodzakelijk is
MotivatieTekst  : Integratie-infrastructuur kan applicaties integreren en biedt hiervoor allerlei specifieke functionaliteiten zoals transformatie en routering. Hiervoor dient wel specifieke integratielogica te worden ontwikkeld. Soms bieden applicaties standaard koppelvlakken waardoor ze out-of-the-box kunnen integreren en waardoor er geen servicebus noodzakelijk is.
ImplicatieTekst  : Als applicaties standaard connectiviteit (koppelvlakken) hebben met andere applicaties dan verloopt dit niet via integratiemiddleware, maar rechtstreeks. Integratie-infrastructuur wordt gebruikt als applicaties niet standaard met elkaar kunnen integreren of als zij herbruikbare services bieden die niet voldoen aan het canonical gegevensmodel. Het canonical gegevensmodel wordt zonodig aangepast als blijkt dat dit niet aansluit bij standaard koppelvlakken van applicaties.
Architectuurdomein  : Data, Application, Technology
Thema  : Applicatie-integratie
Kwaliteitseigenschap  : Maintainability, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :