Standaard infrastructuur

ArchiMate-element Standaard infrastructuur
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-bc8bc783-cf2e-dc5a-1a6a-24b2363b499f
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Standaard infrastructuur
Statement  : De infrastructuur is gestandaardiseerd
MotivatieTekst  : Een standaard infrastructuur is goedkoper doordat er schaalvoordeel te halen is en voorzieningen maar beperkt (liefst eenmalig) aanwezig zijn. In een gestandaardiseerde omgeving kan worden geïnvesteerd waardoor garanties kunnen worden gegeven over serviceniveau's. Hierdoor kan ook beheer veel gerichter kennis opbouwen en investeren in kwaliteitsverbetering.
ImplicatieTekst  : Projecten vragen alleen functionaliteit en capaciteit met een bepaald serviceniveau zodat de infrastructuur zelf zo efficiënt mogelijk kan worden ingericht. De IT-infrastructuur is voorgesorteerd op alle realistische vragen van afnemers. Een vraag van een specifieke afnemer leidt niet tot een nieuwe infrastructuurservice. Voor alle infrastructuurservices worden technologiekeuzen gemaakt, waarbij voldoende vrijheid blijft voor het selecteren van (standaard) applicaties die gebruik maken van de infrastructuur. Bij aanbestedingen van IT-systemen wordt ondersteuning voor de gekozen technologie zoveel mogelijk als knock-out criterium meegenomen. Er wordt slechts één versie van technologie ondersteund; applicaties die gebruik maken van een oudere versie worden gemigreerd naar nieuwere versies die gebruik maken van de nieuwe versie van de technologie.
Architectuurdomein  : Technology
Kwaliteitseigenschap  : Reliability, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :