Kannel Gateway

Id-b94f2f4e-351f-f8c3-576c-f732547921f0
ArchiMate-element Kannel Gateway
ArchiMate_SystemSoftware.png
Elementtype  : SystemSoftware
Element-id  : Id-b94f2f4e-351f-f8c3-576c-f732547921f0
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Kannel Gateway
Documentatie  : WAP en SMS gateway
Leverancier  : The Kannel Group
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 

    XL&Blogs

    XL&Nieuwsbrief

    Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
    ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

    XL&Links