Doelstelling

Id-b6f9b7e6-d672-75b9-32e3-fc47ca039688
ArchiMate-element Doelstelling
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : Id-b6f9b7e6-d672-75b9-32e3-fc47ca039688
ArchiMate-model  : Generieke Referentiearchitectuur
Label  : Doelstelling
Documentatie  : Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht.
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Eeen toestand of conditie van de organisatie die tot stand moet worden gebracht. (DataObject) Doelstelling Een systeem die het beheren van de enterprise-architectuur en de daaraan ten grondslag liggende doelstellingen en beleidsuitgangspunten ondersteunt. (ApplicationComponent) Architectuur- beheersysteem Het bepalen welke veranderingen zouden moeten worden doorgevoerd en de doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. (BusinessFunction) Strategie bepaling Verzameling bedrijfsfuncties gericht op de koers van de organisatie (BusinessFunction) Sturing De fundamentele organisatie van een systeem belichaamd in zijn componenten, hun onderlinge relaties en met de omgeving, en de principes die richting geven aan zijn ontwerp en evolutie. (DataObject) Architectuur Een gedragslijn voor de verwezenlijking van bepaalde doelstellingen. (DataObject) Beleidsuitgangs- punt Een geconstateerde afwijking van een resultaat van een key performance indicator, beleidsuitgangspunt of architectuur (DataObject) Bevinding Een vooraf gedefinieerde eenheid van resultaat om de prestaties van een organisatie te analyseren. (DataObject) Key performance indicator Een (gezamenlijk) besluit, genomen en kenbaar gemaakt volgens de daartoe vastgelegde procedure door een bevoegd orgaan, de formele wetgever genoemd. (DataObject) Wet Een verzameling van activiteiten en/of projecten gericht op het nastreven van doelstellingen. (DataObject) Programma AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship AssociationRelationship Deze svg is op 11-09-2020 23:37:42 CEST gegenereerd door ' . SCAM_PRODUCT_NAME . ' ' . SCAM_COPYRIGHT_STATEMENT . '. ArchiMedes 11-09-2020 23:37:42 CEST

XL&Blogs

XL&Nieuwsbrief

Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuws en
ontwikkelingen binnen XL&Knowledge?

XL&Links