Eigenaarschap gegevens

ArchiMate-element Eigenaarschap gegevens
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-b2b8c200-390a-8178-b5c8-d7d4e365efd6
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Eigenaarschap gegevens
Statement  : Gegevens hebben een eigenaar
MotivatieTekst  : Gegevens zijn een belangrijke asset; zonder gegevens geen processen. Zonder een duidelijke eigenaar is het niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de kwaliteit en beschikbaarheid van gegevens, wie over wijzigingen besluit en wie er voor betaalt. Er is een eindverantwoordelijke noodzakelijk om verschillende rollen te coördineren.
ImplicatieTekst  : Gegevens hebben een duidelijke eigenaar toegewezen. De eigenaar is eindverantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit van het gegeven en het inrichten van processen om deze kwaliteit te bewaken. De eigenaar bewaakt dat beschikbaar zijn voor de processen en dat daarvoor duidelijke bronadministraties zijn aangewezen. De eigenaar benoemt data stewards die het gegevensmodel en de integriteits-regels beheren. De eigenaar bepaalt de bewaartermijn van gegevens (op basis van ondermeer wet- en regelgeving). De eigenaar bepaalt de risicoclassificatie/rubricering van gegevens.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Gegevensbeheer, Governance
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Reliability, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :