Best of suite

ArchiMate-element Best of suite
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-b1858ff1-da22-db09-4d20-5d51458041ad
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Best of suite
Statement  : IT systemen worden geselecteerd op basis van een best-of-suite aanpak
MotivatieTekst  : Een suite van IT systemen van één leverancier biedt het hoogste niveau van integratie en integratieproblemen die optreden moeten worden opgelost door de leverancier. Het kopen van een suite van een leverancier biedt ook de mogelijkheid op additionele korting.
ImplicatieTekst  : Er wordt gekozen voor een beperkt aantal strategische leveranciers die brede suites aanbieden. Mensen en kennis worden zoveel mogelijk gericht op de geselecteerde suites. Nieuwe functionaliteit wordt gerealiseerd met het verantwoordelijke IT systeem in de suite.
Architectuurdomein  : Application, Technology
Kwaliteitseigenschap  : Efficiency, Maintainability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :