Standaard definitie en formaat

ArchiMate-element Standaard definitie en formaat
ArchiMate_Principle.png
Elementtype  : Principle
Element-id  : Id-aac6ce99-e1f9-8c70-2689-13613b27efe8
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Label  : Standaard definitie en formaat
Statement  : Gegevens hanteren een standaard definitie en zijn beschikbaar in een gestandaardiseerd formaat
MotivatieTekst  : Om gegevens goed te kunnen uitwisselen is het belangrijk dat het helder is wat hun structuur en definitie is. Door deze definities te standaardiseren wordt een uniforme interpretatie mogelijk en wordt afhankelijkheid van specifieke applicaties of leveranciers voorkomen. Daarbij is ook de vorm (formaat) relevant, omdat anders gegevens mogelijk nog steeds niet toegankelijk zijn. Een standaard definitie en formaat maakt zowel integratie tussen applicaties als migraties naar (nieuwe versies van) applicaties veel eenvoudiger.
ImplicatieTekst  : Er zijn standaard gegevensdefinities en formaten vastgesteld voor de verschillende soorten gegevens, waarbij maximaal wordt aangesloten bij bestaande standaarden zoals aangegeven in de lijst van het Forum Standaardisatie. Applicaties worden geselecteerd op ondersteuning van de geselecteerde gegevensdefinities en formaten.
Architectuurdomein  : Data
Thema  : Applicatie-integratie, Gegevensbeheer
Kwaliteitseigenschap  : Functionality, Portability
ArchiMate-views  : 
Relaties  :