Statement

ArchiMate-eigenschapdefinitie Statement
Eigenschapdefinitie-id  : Id-aa26a7b0-3126-d2bc-6c9d-99704fa9fb88
ArchiMate-model  : Generieke Architectuurprincipes
Datatype  : string
Meest voorkomende waarden top-20  : 
 • Koppelvlakken worden expliciet gedocumenteerd en geregistreerd in een centrale administratie (1)
 • Applicaties zijn 1-1 te vervangen door andere gangbare applicaties in de markt (1)
 • Technologie wordt in lijn gehouden met technologie-ontwikkelingen (1)
 • Gegevens worden in real-time uitgewisseld (1)
 • Rapportage over afgeleide gegevens vindt plaats via een datamart (1)
 • Gewijzigde gegevens worden gecommuniceerd middels publish/subscribe (1)
 • Bedrijfsprocessen worden ondersteund door procesbesturing services (1)
 • Patches worden periodiek beoordeeld en kritische patches worden snel toegepast (1)
 • Wachtwoorden conformeren aan een standaard password policy (1)
 • Werkdistributie is ontkoppeld van de organisatie-inrichting (1)
 • Openbare gegevens zijn als open data beschikbaar (1)
 • De IT-infrastructuur biedt generieke koppelvlakken om gebruikersflexibiliteit te ondersteunen (1)
 • Processen houden expliciet rekening met foutsituaties (1)
 • Ontwikkel-, test-, acceptatie- en productie-omgevingen zijn gescheiden (1)
 • Beveiliging is end-to-end en gebaseerd op meerdere defensieve strategieën (1)
 • Toegang tot autorisatieobjecten is rolgebaseerd (1)
 • Applicaties respecteren logische eenheden van werk (1)
 • De integratie-infrastructuur logt alleen voor traceerbaarheid (1)
 • Toegangsrechten moeten zijn gebaseerd op wat nodig is voor het uitoefenen van de functie (1)
 • Belangrijke kennis is vastgelegd en laagdrempelig beschikbaar (1)
Gebruikt door  :